Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • OTSI
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Lumõraha tiiremondis
  • Uudissõ
     
  • «Elolinõ» jäl ETV-n
  •  
  • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
  •  
  • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
  •  
  • Võro päiv Villändin
  • Elo
     
  • Saatsõst ja Veeberist
  •  
  • Tennüspäiv latsiaian
  •  
  • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
  • Margotus
     
  • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
  •  
  • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
  • Kirä
    Perämäne külg
     
     
    Uma Leht levis Eesti Posti õkvapostitusõga vanal Võromaal ja Setomaal (Võro maakund, Põlva maakund (va Ahja, Vastse-Kuuste vald ja Maaritsa side), Karula, Taheva vald ja Tõllistõ valla lõunanukk Valga maakunnast, Puul Miiksi valda Tarto maakunnast). 
      
      
    Uma Lehe tel´mine 
      
    Umma Lehte saa telli

    • e-kiräga (info@umaleht.ee)

    • vai kõlistõn 78 22 221

    • egäst postkontorist ütskõik määndsen Eesti nukan. Telmisenummõr om 00917.

    Telmine mass:

    6 kuud – 6 €
    7 kuud – 7 €
    8 kuud – 8 €
    9 kuud – 9 €
    10 kuud – 10 €
    11 kuud – 11 €
    12 kuud – 12 €


    Umma Lehte saa osta

    Võromaal ja Setomaal puutõst-putkadõst.
    Talnast Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6)
    Tarto pääpostkontorist
    Seto Talomuuseumist Verskah
    Karula Rahvuspargist
    Uma Lehe toimõndusõst (Tartu 48, Võru)
     
     
     
    Uma Internetin
     
    Võro-Eesti
    sõnaraamat!!!
      
     Uma Lehe sõbõr!