Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
  • Uudissõ
     
  • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
  •  
  • Torm tekk’ kurja
  •  
  • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
  • Elo
     
  • Maakivioppus ökofestivalil
  •  
  • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
  •  
  • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
  •  
  • Üts küsümüs
  • Märgotus
     
  • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
  •  
  • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
  • Ruitlasõ jutt
    Perämine külg
    Kira
     
     
    Uma Lehe päähämäärmise (reklaami) hinnakiri
     
     Suurus, mmHind
    1/2 kasti42x2011.50 €
    1 kast42x4520.00 €
    2 kasti42x94; 88x4540.00 €
    4 kasti88x9480.00 €
    1/8 lk134x94; 88x143120.00 €
    1/4 lk134x192; 272x94240.00 €
    1/2 lk272x192; 134x388480.00 €
    1 lk272x388960.00 €
       
    Erimõõdi: reklaami korgust saa tahtmisõ perrä muuta, a reklaam piät olõma lagja kas 42, 88, 134, 179, 222 vai 272 mm.
    Ku panõt sama reklaami lehte kats (vai inämb) kõrda, om tuu 20% odavamb.
    (Uma)kultuuri -, haridusõ-, oppusõ-, häätegemise- jms reklaam om poolõ hinnaga (-50%).


    Kuulutusõ
    Ostmisõ-müümise, tüüpakmisõ ja muiõ kuulutuisi 1–6 rida mass 1 euro rida, 7. riast pääle 1.50 eurot rida.

    Surmakuulutusõ, leinä- ja tenosõna

    Mõõdi Hind

    42x45 6.00 €
    88x45 12.00 €

    NB! Uma Leht pand lehte õnnõ võrokiilset päähämäärmist ja kuulutuisi!

    Teksti võro kiilde ümbrepandmine om Uma Lehe puult ja ilma rahalda.

    Uma Leht võta-i vasta: mõtsa ja maa ostu-müügi kuulutuisi, erootigatelefonnõ reklaamõ, võlgu vällänõudmisõ pakmiisi ni muid kuulutuisi, miä passi-i kokko Uma Lehe sisuga.
     
     
     
    Uma Internetin
     
    Võro-Eesti
    sõnaraamat!!!