Nummõr' 195
Joulukuu 1. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hindä tettüisi rahvarõividõga Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Hurda kodotalo sai vahtsõ vällänägemise
 •  
 • Kanepi segäkuur om 125aastanõ
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti kogokunnast ja luudusõst
 •  
 • Kõivu Madissõ loomingu päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Jutu periselost lämmistäse hinge
 •  
 • Ellu jääse nuu keele, midä noorõ inemise tahtva kõnõlda
 • Uma Lehe
  suur jutuvõistlus
  2009
   
 • Uma Lehe rekord-jutuvõistlus: 147 võistlusjuttu 50 kirotaja käest!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Kalkuna Mati: ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun
 •  
 • Juhtkiri: Jutuvõistlus om üts jago kultuuriluust
 • Ruitlase jutt
  Üts küsümüs
  Perämäne külg
   
   
  Hurda kodotalo sai vahtsõ vällänägemise
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Vahtsõs tett Hurda kodotalo huunõ: ait ja sann. 
    
  Täämbä, 1. joulukuu pääväl arotõdas Põlva maavalitsusõn, midä Hurda Jakobi kodotaloga edesi tetä – vana huunõ omma õkvalt kõrda saaman.

  «Õnnõ keldrele omma viil ussõ-aknõ ette panda, PRIAlõ tulõ tahvli tenos abi iist,» seletäs Hurda-nimelidse Põlva rahvaharidusõ seldsi juht Villa Sirje. Täl om hää miil vahtsõst kaehusõst Hurda kodotalo puult ilosa Himmastõ maastigu pääle (Vinne-aignõ küün om maaha võet): olõ-i ime, et suurmiis umast esätalost nii väega pidi.

  Villa Sirje sõnno perrä om Hurda talo hää kotus tuus, et sääl egäsugutsit kultuuri-ettevõtmiisi tetä. «Maavanõmbal om mõtõ, et seost võissi saia täämbädse ao eestlusõ keskus, miä om köüdet Hurda vanavaraga,» seletäs tä.

  Hurda kodotalon siski inne suvvõ midägi ette võeta-i, a 13. vahtsõaastakuu pääväl tähüstedäs Põlvan Hurda mälehtüspäivä. Hurdaga köüdedü plaani omma ka imäkeelepääväs. «Mul om hää miil, et om pall’o häid inemiisi, kiä omma meile mano astnu ja tahtva meid ummi mõttidõga tukõ,» tennäs Villa Sirje tõisi siän Eesti rahva muusõumi ja Võro instituudi inemiisi.

  Hurda kodotalo inneskidses tegemise komitee toimõndas edesi – hulk Hurda perändüsega köüdetüid mõttit uut viil teos tegemist.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!