Nummõr' 195
Joulukuu 1. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hindä tettüisi rahvarõividõga Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Hurda kodotalo sai vahtsõ vällänägemise
 •  
 • Kanepi segäkuur om 125aastanõ
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti kogokunnast ja luudusõst
 •  
 • Kõivu Madissõ loomingu päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Jutu periselost lämmistäse hinge
 •  
 • Ellu jääse nuu keele, midä noorõ inemise tahtva kõnõlda
 • Uma Lehe
  suur jutuvõistlus
  2009
   
 • Uma Lehe rekord-jutuvõistlus: 147 võistlusjuttu 50 kirotaja käest!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Kalkuna Mati: ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun
 •  
 • Juhtkiri: Jutuvõistlus om üts jago kultuuriluust
 • Ruitlase jutt
  Üts küsümüs
  Perämäne külg
   
   
  Millest olnu kõgõ rohkõmb kah’o, ku riik ti kooli gümnaasiumijao är häötäs?
   
  Vastasõ direktri, kelle koolin opp veidemb ku 120 gümnaasiumiopilast, midä haridusministeerium gümnaasiumi jaos tarviligus pidä.

  Põlva keskkooli (114 gümnaasiumiopilast) direktri Sarapuu Arvo: «Latsivanõmbist ja latsist. Seo mõotas näide ello nii raha poolõst ku muido. Ja latsil tulõva ka pikä koolisõidu vai sis perekunnast eräle elämise.»

  Räpinä ütisgümnaasiumi (117 gümnaasiumiopilast) direktri Raadla Rein: «Opilaisist, kes piät sis gümnaasiumiharidust minemä kavvõlt otsma.»

  Kanepi gümnaasiumi (62 gümnaasiumiopilast) direktri Kaste Merike: «Opilaisist om iks kõgõ rohkõmb hallõ. Suurõmba kulu tulõva ja nuu, kellel rahha veidemb om, saa-i inämb gümnaasiummi minnä.»

  Vahtsõliina gümnaasiumi (105 gümnaasiumiopilast) direktri Lumi Neeme: «Maapiirkund jääs viil kehvembäs. Noorõ ja noorõmba perre läävä muialõ. Parhilla omgi mi trump gümnaasium.»

  Varstu keskooli (75 gümnaasiumiopilast) direktri Mändmetsa Maido: «Latsist. Tulõva pikä sõidu ja perekunnalõ suurõ kulu. Niimuudu ei saa mõnõ latsõ, kiä tahtnu keskkoolin kävvü, taad hindäle lupa.»

  Verska gümnaasiumi (60 gümnaasiumiopilast) direktri Stepanenkova Anna: «Kah’o vallast, Setomaast, piiriviirsest alast, latsist ja vanõmbist. Latsivanõmbil tulõva suurõmba kulu ja mi kultuur kaos är, ku olõ-i tuud kellelegi edesi anda.»

  Misso keskkooli (18 gümnaasiumiopilast) direktri Käisi Ere: «Meil olõ-i millestki inämb hallõ. Panõmi esi keskkooli kinni. Jõudsõmi seost otsussõst ette.»

  Küsse Peedosaarõ Kaisa
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!