Nummõr' 254
Mahlakuu 3. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Herätedäs luuduslikku nahaparkmist
  • Uudissõ
     
  • Võrokõisi ettevõtmisõ saiva tukõ
  •  
  • Oodõtas teedüst haigrutõ kotsilõ
  •  
  • Opipäiv tervüseviaga inemiisile
  •  
  • Kohes meil minnä: iks õnnõ kodo
  • Elo
     
  • Hää ja hallus vällämaa tüü
  •  
  • Näütemängupäiv Puigal
  • Märgotus
     
  • Rüütle Janno: mi talomiis majandas targõmbalt ku Euruupa uma!
  • Juhtkiri
    Ruitlase jutt
    Vana pilt kõnõlas
    Perämäne külg
    Kiri
     
    Uma Internetin
     
  • Siist saa uuri võro-eesti sõnaraamatut

  • Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats kuu pääl».

  • Siist saa lukõ Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

  • Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.

  • Siist saa kullõlda andsambli Ummamuudu vanõmbit võro- ja eestikeelitsiid laulõ

  • Võro Vikipeediä
  •  
  • Siist saa kullõlda umakiilset raadiosaadõt
  •  
    Siist saa kaia muu hulgan Joosu, Kahkva ja Kiuma vallakohtuidõ protokollõ
     
     
     
     
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin