Nummõr' 260
Piimäkuu 26. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Võro folgipido kuts tandsmist opma
  • Uudissõ
     
  • Lasva valla mahhetalo võitlõs kihvtisüüdistüsega
  • Elo
     
  • Kuldsidõ kässiga meistri tege ravvaunikust traktori
  • Märgotus
     
  • Kuldvõtmõkõist ei olõ
  •  
  • Surnuaiapühä – suguvõsa kokkusaaminõ süämest süämehe
  • Juhtkiri
    Ruitlase jutt
    Vana pilt kõnõlas
    Piimäpukk
    Perämäne külg
     
     
    Elo käänd ummi rato
     
    Pää ku sul otsah ja küleh ka käe,
    suuri ja vähembit tsihte sis säet.
    Loodat et hummenist päivä ka näet,
    elo iks käänd ummi rato.

    Istut vai astut, vai mõtlõt, vai süüt,
    kumardat päivä, vai kumardat üüd,
    tetä om pall’o, vai olõ-ei tüüd:
    elo iks käänd ummi rato.

    Saisat vai joosõt, et likõ om pää,
    tiiät miä halv om ja tiiät, miä hää,
    panõt kõik kirja, sis meelest ei lää’,
    elo iks käänd ummi rato.

    Sügäväh hingeh sul om midägi,
    miä tege rõõmsas ja murrõ är vii.
    Lövvä tuu üles – tuu omgi su tii!
    Elo iks käänd ummi rato.


    Rahmani Jan, kirämiis
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin