Nummõr' 79
Piimäkuu 21. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • OTSI
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
    Uudissõ
     
  • Võro kirämehe saiva iähokin kaala
  •  
  • Vahtsõliinan peeti laatu
  •  
  • «Pido pahandusõga» – tiatritükk' Võromaa jutõst ja laulõst
  •  
  • «Kikast» tetäs Harjumaal
  • Elo
     
  • Talon kasus 32 sorti tsirkõ
  •  
  • Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
  • Märgotus
     
  • Uiga Meinhard: nuuri hulgah püsüt esi kah noorõmb!
  •  
  • Perändüs latsilõ tagasi!
  • Esimuudu
    Perämäne külg
    Kagahii
    Kirä
     
     
    Talon kasus 32 sorti tsirkõ
     
    Mõnõ ao peräst saava huvilidse Jaaniraotu talo 32 eri sorti tsirkõ kaia, paabudõst nikagu Hiina kääbüs-siidikannuni, lupa perremiis' Kostini Valeri (40). Parhillanõ maa- ja puutüütegijä oll' viil 14 aastakka tagasi tävvelik liinamiis'.

    Luu mano >>
     
    Latsõpõlv' lõppi 1941. aasta suvõl
     
    «Olli 12-aastanõ, ku latsõigä läbi sai,» ütles maalikunst'nik Kisandi Ado (76). 1941. aasta piimäkuu 14. pääväl naati tuhandit eesti inemiisi kiudutama. Vällä saadõti ka koolioppaja Kisandi Karli pere Võrost.

    Luu mano >>
     
     
    Ilm
    Uma Internetin
     
     Kae, miä ütel´!

    Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

    Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

     
     Uma Lehe sõbõr!