PÄÄLEHT
UUDISÕQ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄQ

 
       
Kagahiiq hamõt!

Jaanipäävä aigu olliq Räpinäl Räpinä pääväq. Noidõ kõrraldajil olliq sällän ilosaq kõlladsõq hammõq, kõtu pääle trükit puuaiasya mälestüsmärgi kujo, a sällä pääle illos võrokiilne ütelüs: «Tii õigust, sõs ei olõ midägi peläta. Räpinä».

Räpinä päivi kõrraldaja Trumsi Marge ütel`, et oppuslik ütelüs sai umavaihõl vällä valitus ja miildü rahvalõ kah. Ütú miis` olï tälle õkvalt manuq tulnuq ja ütelnü, et saatkõ naid hammid Eesti valitsusõlõ, et naaq kah õigust tegemä nakkassi. Sys olõ-i nailgi inämb vaia midägi pelätä ja nii pall`o turvamiihi palgalõ võtta.

Harju Ülle