PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Pugõmine lumõtormin

Edimädse jaanuari lumõmüllün sai Võromaa suur’teie pääl iks sõitaq, a vähämbä tii pääle käändäq es olõq joht võimalik. Esikiq Nursi-Sõmmõrpalo ja Liinamäe-Kurõnurmõ teie otsan olliq säändseq valliq, et väikene massin läbi es lääq.

Tuu kyik’ oll’ muidukiq ka arvu saiaq, sahamiihil oll’ pääteie pääl valu takan. Tuuvõrd imelikumb oll’ kaiaq, et sahk, miä oll’ Villändi tii pääl Antsla puult Vagula poolõ lännüq, oll’ Järvere mõtsa vaihõl nööverdänüq ja valla tõuganuq maavanõmb Klaasseni Maidu tiiotsa. Ei olõq külh kuuldnuq, et seo Võro maavanõmb Lepiksoni muudu tiimeistriile pääle kargas, a parõmb iks pellädäq ku peränpoolõ ikkõq. Lihtinemine las liigutas lapjut.

Sõmmõrpalo miis’

 

Tereq Uma Leht!

Esä tõi mullõ Uma Lehe ja avit’ taan olnuq rist’syna ärq lahendaq. Taa vastusõs saimiq VEHVERKUUK, miä tähendäs eesti kiilde pantult piparkuuki.

Viil miildüq mullõ sjoon aolehen ummamuudu inemiisi hõigunimeq, näites Umpa-Pull’a (taa viimäne miildü mullõ naist synnost kygõ inämb). Esiq olõ 13 aastat vana.

Tervüisigaq Lennuki Helen Rapla maakunnast

 

Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.