PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Võrokõnõ Saarõmaal

Uman elun olõ ma kokku saanu hulga võrokõisiga, kiä omma tulnu Saarõmaalõ õnnõ ots’ma. Võro mehe ei piä saarlaisi siän vällä, nakasõ juuma, pesvä naisi, lahutasõ ja kaosõ. Naasõ omma nigu kimmämbä vai omma kangõmba kannatama.

Jõulukuu lehen tuu jutt, et ladvast veedü mõtsa poolõ, käü külh võrokõsõ pihta õkva täppi, saarlasõ meelest. Uma tüüao seen olõ ma iknu ja naardnu, a arru sai viil 1990. aastal, miä hädäl nimes. Ull’ ollit, muud midägi! Üteldi iks, et tüüd tege häste, a muidu om, miä tä om. Miä mul hädä oll’: tüü oll’ kõrran, kitetigi tõnõkõrd, latsõ olli hää, opsõva, ehitimi uma elämise, es juu, es tii suitsu – nigu olõssi kõiù kõrran. A iks midägi oll’ puudus. No sis üts’ inemine ütel’, et kõik’ võrokõsõ omma ulli. Kaeh, sõs ma sai arru, miä oll’ olnuq 30 aastat võlssi! Süä läts’ õkva parõmbas. Nüüd om hüä üldä: ma olõ kah Ull’õmaalt peri!

Tomsoni Tiiu


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.