PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄ

 
       
Turbakotiga liumäel

Täämbä om vastlapäiv. Kats’kümmend aastat tagasi oll’ Võru rajoonin vastlapäävä liulaskmisõ man kõgõ tähtsämb asi turbakott’. Salvo kelk kõlvas’ titadõlõ, suurõmba latsõ perse all läts’ tuu edimädse hüppe pääl purus. A turbakott’ oll’ paksust kelmest ja pakk’ mitmõsugumaidsi mäest allatulõgi võimaluisi. Sinnä võisõ pääle istu ja nukast kinni hoita, sinnä võisõ jalgupiten sisse ronni üte-, katõ- ja kolmõkaupa. Keskkoolitütär’latsi hulgan oll’ moodun turbakotilõ pää- ja käemulgu sisse lõigada ja niimuudu vastlapääväle tulla.

Kõlladsõ-rohilidsõkiräliisi turbakottõ sai Põdrasuust, kon noid tarvitõdi vällämaalõ saadõtava kasuturba pak’misõs. Vindläne nii kõvva kelmet tetä es mõista, kodomainõ kasvuhuunõkile läts’ külmä ilmaga rabas kätte.

Ku tuudaigu Võrol Tamula kalda pääl lumõliina ehitedi, oll’ turbakott’ ka põhilinõ abimiis’ lumõ kokkokandmisõs. Külä pääl jälleki tõiva vanainemise turbakotiga hainu lauta ja hoiji naidõ kottõ seen lambavillu.

Katsõkümnendide pois’kõsõ es saa arvu, kuimuudu näide esä saiva uma vastlaliu koolikoti pääl är laskõ. Tuuaolinõ pois’kõsõ koolikott’ oll’ otav puuraamiga tiblokas (diplomaadikohvri), minka pääl oll’ külh hää istu ja bussi uuta, a mäest alla laskmist tuu vasta es piä.

Saarõ Evar

 

Kagahii kõvva miist!


Mii nuka valimistulõmusõ olli seo kõrd vahtsõt muudu: es võidaki kavvõst tulnu kuulsusõ. Kõik’ aig ennustõdi, et ralli- ja ravvamiis’ Lepiksoni Robert pand siinkandin valimise kinni, a juhtu hoobis, et võrokõnõ Padari Ivari tekk’ as’a är.

Padar läts’ Ravva-Robist uma 750 helüga müüdä, kor’as Võro, Valga ja Põlva maakunnast 5254 hellü. Üle riigi oll’ tä 12. kotussõ pääl. Kõva miis’, olõ-i midägi üldä!

Muiduki aviti Padarit parteijuhi tiitli. A kimmäle mõiu inemiisi süämele ka tuu, kuis Padar telekan tävveste himoga puid lahk’ ja tehkät’: «Tööd ja lapsi!»

Tuu reklaam’ peris egäleütele siski es istu: säitsme latsõ esä Sulamäe Piitre Põlvast ütel’ tuu pääle süämetävvega: «No latsi mul om joba es’ki, andkõ nüüd tüü kah!»

UL