PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Tervüisi Umalõ Lehele!

Ma olõ ka üts’ saatusõ sun’dmisõl vällänpuul Võrumaad elläv võrukõnõ. Aost aigu olõ lugõnu ti lehte ka traati müüdä.

Mul om sääne küsümine – milleperäst ti ajat võru ja setu keele segi? Nuu omma tävveste kats’ erälde asja. Või-olla ma saa tuust tõisildõ aru, ma olõ Antsla kandist peri.

Kahjus om asi nii, et inemise häbendäse kõnõlda võru kiilt. Mille tuu nii om, ei mõista üldä. Mu uma latsõki ei saa tõnõkõrd aru, ku ma midägi võru keeli kõnõla. A muidu om hää asi, et võru kiilt ei lasta är unõta.

Kodu Arnu

 

Keelemurõq

Ku loi Uma Lehe viimäst nummõrd, taht’ ikk pääle tullaq. Olõ Pulga Jaanigaq tävveste üten nõvvun. Timä ütel’, et tull’ jupp’ aigo inne mõtõldaq, minkast jutt, et võro kiil’ tuu külh ei olõq.

Kiä sys nüüd ummi synno süü? Ots’kõ üles Uma Lehe 2001. aasta vahtsõaastakuu nummõr’, kon Jüvä Sullõv toosõ ärq lühkü võro keele lugõmisoppusõ. Sääl tä ütles, et q ja y ommaq võro keele umaq täheq, minkal om võro keelen kimmäs ammõt’ ja kotus.

Tsääro Elmar

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.