PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄ

 
       


 

Nali ei massa midägi!

1. aprillil 1997 kirot’ Võro maakunnalehen kiäki Replavi Ina, et Tarto liina võro keele fänni omma alostanu huulidsanimmi muutmist võrokeelitsis. Tuust tull’ kõva larm’ – pall’o usksõ ja pahandi, ku «nimemuutus» näide kodouulitsat putut’.

Leht’ kirot’, et Kase uulitsast saa Kõo, Männikust Pedäjä, Ojast Uja jne. Kõnnõ ala tulli ka firmasildi. Nigu: Õlle nr 17 olõssi Kesvävii Tarõ ja Hundijala kõrts’ saassi nimes Soejalg. Pää om säält tullõn nigunii lämmi (kiräkeelen: soe).

Et as’a man täüs demokraatia olõssi, kutsuti rahvast keskpääväs Vabadusõ platsi pääle ütidselt arro pidämä. Ettenättül kelläaol sais’ muus’kakooli trepi pääl 6-7 inemist. 

Viil oll’ üts’ Võromaa muusõumi naistõrahvas väega pahanu ja nurisi, miä sääne suur’ ettevõtminõ kõik’ masma lätt. A tä tüükaaslanõ naard’ magusalõ ja ütel’, et massa-i midägi, tuu om aprillinali!

1990. aastidõ algusõpoolõ oll’ Võro maakunnalehe 1. aprilli numbrõn lugu, et Tamula järve pääle om maandunu Taani linnuk. Pilt’ oll’ kah man: pildi pääle, kon kalamehe Tamula pääl iämulgu veeren kükütämän olli, kleebiti linnuk. Katõ pildi kokkukliip’mine oll’ nii ehtsä, et pall’o inemise jäiväki uskma. Kiäki tulõ-õs tuu päälegi, et sääne rassõ linnuk saa-i sukugi iä pääl püssü! Antsla koolilatsõ olli tuud aigu Võro liinan ekskursioonil ja aiva viil oppajalõ pääle, et läämi ka kaemi tuud linnukit, vast olõ-i viil är linnanu!

Replavi Ina

 

Kagahii pinni!

Harju Ülle pilt
Lattiku Piitrel (31) ja Aimel (28) om Kanepin koton sääne pini, kinkalõ miildüs üten peremehega sannan kävvü. Ku perel om sannapäiv, om Bin Ladeni-nimeline taksipini lava pääl edimäne.

Määnegi kuumus tedä hiidüdä-i, pini võtt lõunat nigu vana miis’. Pinni sannast vällä saia om suur’ tego. Bin Laden om viil tuu poolõst kuulsa, et om esi väiku, a kõva võhlumurdja. Suvõl löüd’ pererahvas aida iist kõrraga viis’ maahamurtut võhlu.

Harju Ülle