PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Võrukõisi om egäl puul

Seo maailm olõki-i nii suur’, nigu mi mõtlõ, aga võrukõisi pidi küll pall’u olõma, selle et näid või löüdä õgal puul. Lugõsi «Umast Lehest», et võrukõsõ kah õkva Talliinan. Häämeelest hõiksi kõva helüga umalõ naasõlõ ja tõisilõ tutvilõgi: «Võrukõsõ Talliinan!» Mi puult Eksta Viivilõ ja Võru Seldsilõ süämest tugõvat tervüst ja suur’ uhmritäüs õnnõ!

Ma olli Krabil, Kikkamäe talu kolmanda põlvõ ammunõ peremiis’, nüüd joba üle 50 aasta Kanadan elänü. Umast ilusast ja armsast kodutalust ja sünnitarõst näe õks viil und ja sakõst laula-mängi timäst: «Võrumaa, Võrumaa, kõgõ ilusamb sa, sinnu kitä ma õgalpuul ollõn; sükäv Ööbikuorg, korgõ Munamäe torn’, minnu terütäs minnen ja tullõn!»

Ma olõ 88 aastat vana ja mullõ miildüs võru kiil’, nii nigu tä oll’, nii kuis imäkene tedä mullõ joba hällün opas’ – illus ja mullõ kallis!

Aituma teile kõigilõ, kirutagõ vanna võru kiilt ja vanna muudu õnnõ edesi!

Vanavanavõrukõnõ Kimmeli Aavo Torontost


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.