PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Lasva vallan omma kuulsa mehe

Lasva valla miis’ Paloveere Ülo pand’ Riigikogo valimiisiga uma nime suurõ kellä külge. Pand’ nii, et läts’ es’ki presitendini vällä. Ka nii saa hindäle kuulsust tetä.

A joba inne Edimäst ilmasõta sai Lasva valla miis’ Sabe Karla Vinne keisri käest kirä. Tuu nõst’ timä kuulsas mehes.

Asi oll’ nii, et timä veli läts’ timä iist kroonut tiin’mä. Asi tull’ vällä, a olõ-õs säänest säädüst, miä olõssi saanu tedä karista ja asi anti Vinne keisrile otsusta. Oll’ vas’t keisril hää tujo, anè armo ja kirot’: «Velle armastus, las sis veli tiin’ kroonut edesi!»

Nõnova külä Hööde talon kasvi velle Veermaa, Friedrich ja Richard. Friedrich oll’ edimäne Võromaa Kaitsõliidu ülemb, langõsi Rõugõn 23. märdsil 1919.

Veermaa Richard oll’ kõgõ noorõmb siseministri, timä tapõti Solikamskin Vinne vangilaagrin 1942. aastal.
 

Simsoni Andrus,
kunaginõ Lasva miis’


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.