PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Kasutagõ hää asi är!

Hää Uma Lehe lugõja, ma tahassi kõigilõ soovita hääd asja, minkast ma puul’juhtumiisi teedä sai.

Lätsi ütel pääväl pensioniammõtilõ sanatooriumi tuusikut küsümä. Järjekõrd om noilõ muidoki mitu aastat pikk’ – aastan andas Võro maakunnalõ õnnõ 47 tuusikut.

A üts’ kinä näidsik selet’ mullõ õigõ lahkõlõ, et ku ma olõ-i vanõmb ku 65, saa Võro haiglan 800 krooni iist aastan (inemisele muidoki ilma rahalda!) viiprotsõduurõ, tasomist vai midä muud, midä haigla tohtri haigusõ perrä määräse.

Inne (muidoki, ku sul iks om määnegi «muting» man) tulõ minnä peretohtrõ mano, kiä kirotas pensioniammõdi jaos sääntse paprõ, et sullõ om taastusravvi vaia.

Ku ti olõ-i viil nii vana, kasutagõ taa hää asi är. Põrõhõlla om külh keväjäidsi töie aig ja aigu taas as’as veidü, a uma tervüs om kõgõ kallimb ja taa iist piät huult kandma.

Punningu Paula Võrolt

 

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.