PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄ

 
         Pulga
Jaan eläs ja aja potra

Rõugõn keskkunnavestivaali pääl ollõv edimäst kõrd suurõmba rahva ette näütämises tuud Pulga Jaani vahtsõnõ plaat’ «Elläv Pulga Jaan». Tego om lindistüsega tuust kontsõrdist, miä Jaan pidi minevä aastaga 27. novvembril Tarto ülikooli kohvikun.

Kuigi tego om kontsõrdi ülesvõtuga, om tähtsämb osa tuust plaadist laulõ täüs. Näide vaihõlõ seletäs Pulga Jaan muiduki ummi juttõ, a tuust vähä ildamp.

Laulu omma hää, osa noist varatsõmpi plaatõ pääl jo laulõt, a elävän esitüsen nigu iks elävämbä. Plaadi pääl om hulga väega häid laulõ. Kõgõ inämb bluusõ. A om ka hallõ helüga laulõtuid ilosit serinaatõ ja muud säänest. Laulõ vaihõlõ seletäs Pulga Jaan juttõ. A ärke uskõ Pulga Jaani juttu! Timä võlss’! Tä tege kärbläsest eesli vai eelevandi, kõnõlõs, kuis kursusõsõsar’ timä luulõtusõ lahkmisõga nii ammõtin oll’, et tampõ purus üte parketilaastu ja nii edesi. Nii et ku viisakan keelen üldä, om tuu jutt, miä laulõ vaihõlõ kõnõld, täüs kunstilisi liialdusi. A nuu omma ilusan läänevõru keelen kõnõldu ja tuuperäst või es’ki väiku võls’misõ andis anda.

Rahmani Jan


Kagahii tellingut!

 

Mõnistõ mehe Sarapuu Markus ja Sarniti Margus parandi timahavva keväje mõisan katõkõrdsõ maja katust. Tellingu olli nä ehitänü säändse veomassina kasti, minkaga Vinne aigu karduliid nellärialidsõ kardulipandja kasti kukati. Tuud autukasti saa vaheraamiga korgõlõ üles nõsta, piaaigu tõsõ kõrra aknidõni. Säält edesi ei olõ inämb puust tellingu ehitämine väega suur’ tüü.

Esihindäst omma säändse ehitüsnõstja jo ammu vällä märgitü, a näid koskilt lainutusõst renti lännü ülearvu kallis.

Ku kiäki Uma Lehe lugõjist näge külä pääl mõnt väega esierälist vai ands’akut asja, võissi tuust meile teedä anda vai kogoni esi pildi üten lühkü selletävä jutuga Umalõ Lehele saata.

Saarõ Evar