PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Antsla-Haabsaarõ tii om hukan

Sõidi inne jaanipäivä Antslast Haabsaarõ poolõ. Taivast tull’ vihma ja tii oll’ nii hukan, et peris hirm tull’ pääle. Üle 20 kilumeetri tunnin kül sõita saa-as.

Hukan om tuu tii kõiùaig olnu. Mille tuud kül kuigi kõrda ei saia tetä? Taa om jo ummõtõ tii, miä vii inemiisi Kaika kanti, kon nii talvõl ku suvõl om turistil ja umalgi inemisel väega pall’o kaemist. Sääne tii või mõnõ, kiä umma autut inämb hoit, nii är hiidütä, et tä jätt sinnä sõitmalda.

Autujuht Võromaalt

 

Seto ja raha

Mõni aig tagasi saiõ lehest loetus, et setodõlõ anti üle miljoni krooni rahha, et nä saanu umma kultuuri edesi arõnda ja edesi viiä. Tuu asi või panda nii mõnõgi, kiä seto rahvast põlg, kässi kokko lüümä ja arvama, et midä ulli seto nii suurõ rahaga pääle mõistva naada.

Seto mõist ärri aia ja tund rahanumbrit. Mul om meelen, kuis inne sõamüllü tahtsõ üts’ rikas ja tark juut’ uma äriajamisõga setopoisi rahakotiravva valla tetä. A peräkõrd tull’ tuust as’ast niimuudu vällä, et ku juudilõ ei olõssi sõbra appi tulnu, olõssi oksjonniuhmard vasta lauda pauknu. Võidumehes jäi setopoiss’.

Märksi Ilmar

 

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.