PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄ

 
         


Aholämmi


Kogomik suvõülikooli loengist

Tulõva nädälivahe näüdätäs Kaika suvõülikoolin Urvastõn 280-leheküllelist kogomikku, kon omma är trükidü varatsõmbin suvõülikoolõn peedü ettekandõ. Seokõrd omma kogomikun ettekandõ, miä peeti 1997-1999 aastagal Vilustõ, Põlgastõ ja Lepistü suvõülikuulõn.

Raamadun kõnõldas aoluust, kirändüsest, keelest, kultuurist ja tutvustõdas suvõülikooli pidämise paiku. Autori omma küländ tunnõdu: Milvi Hirvlaane, Marju Kõivupuu, Arvis Kiristaja ja Evar Saar omma kogoni mimõ artikliga raamadun.

Raamadu and’ vällä Võro Selts’ VKKF, toimõnd’ Nele Reimann. Välläandmist avit’ rahaga Kultuur’kapitaal’.

Inne taad kogomikku om Kaika loengist ilmunu kolm raamatut. Raamadu kaasõpildi om joonistanu Navitroll’a.

ULKagahii kikast!

Arensi Evaldil ja Endlal Põlva vallan Mõtskülän om koton väega saks kikas. Kikas eläs köögin, täl om uma kotos tugitooli käetoe pääl, hummogu sais tä söögilavva veeren ja uut süvvä.

Saarõ Evari piltViie aasta iist sai pardsilõ muuhulgan kats’ kanamunna ala pantus ja parts’ haud’ nuu vällä. Kabokõnõ kuuli är, a kikokõsõ kasvat’ Endla üles. Nüüd omgi kikas rohkõmb perrerahva seldsiluum. Kannu kaes tä õnnõ vaheldusõs ja pakõs kanalaudast tulõma, nii ku saa. Kikkalõ miildüs väega inemiisiga üten tüüd tetä, näütüses ku pindrit kidsutas, kitsk tä kah nokiga hainakõisi. Häste mek’vä tälle sibulapäälse, eriti viil sõs, ku Endla noid tälle piinüs lõik. Suvõl kuumaga süü kikas häämeelega ijätüst. Ku Evald poodi mant tulõ, om kikas joba värte pääl vastan ja uut umma vahvlitopsi. Ts’ank tuud ku meeledü, veidükese jääs iks perrä kah.

Kuiki Evald korjas vannu herätüskelli, olõ-i näide majan herätüskellä vaia, kikka kirg’mine om läbi köögiussõ väega häste kuulda.

Saarõ Evar