PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Võromaalõ kihlkunna-sildi!

Käve ilda aigu Otõpääl ja näi, et säälkandin omma tii viirde vällä pantu sildi: kost algas ja kon lõpõs aoluulinõ Otõpää kihlkund.

Mu meelest om säändsist sildest pall’o kassu: turistele tiidmises, määndse omma mi kandin auluulidsõ piiri ja latsilõ, kiä imehtäse, mille vanaimä tõistõ valda vai liina ker’kohe ja surnuaida käü.

Es’ki Setomaa piiri omma tähistedü, mille või-i Võromaa juhi taad hindäle süämeas’as võtta?

Milvi RäpinältOhtlik uulits

Kiroda, midä arva vahtsõst liikluskõrraldusõst Võro liinan Jüri uulitsan. Kiä ull’ tekk’ säändse säädüse, et tohe-i inämb Jüri-Vabadusõ risti pääl häält puult õkva üle rist’migu sõita?

Olõ mitu kõrda nännü, kuis autujuhi õkva inne risti viimädsel sekundil rita vaihtasõ. Esi unõhtat kah kõik’ aig taa vahtsõ «säädüse» är. Või arvada, et varsti tan määnegi õnnõtus tulõ!

Piitre Võrolt


Küsümüs

Kas taa, midä Põlvan kynõldas, om kah võro kiil'?

Leida Põlvast

Põlvan*, niisama niguq Võrol, Antslan ja Räpinäl, kynõldas inämbält jaolt kattõ kiilt. Paigapäälidseq ja vanõmbaq inemiseq kynõlõsõq rohkõmb võro kiilt, sissetulnuq ja noorõmbaq inämbüisi eesti kiilt. Põlva maakund lüüdi Võro maakunnast lahko nõvvokogo aol, a Põlva kihlkund om vana Võromaa ja võro keeleala süä. Võro ja Põlva liin ommaq  mõlõmbaq Põlva kihlkunnan ja Võromaal. Nii et Võro ja Põlva liinan piäsiq mõlõmban kynõldama võro keele Põlva murrakut. A liina om tulnuq inemiisi ka tõisist Võromaa paigost ja Setomaalt. Tuuperäst või liina pääl kuuldaq ka näütüses Kanepi, Räpinä, Rõugõ vai Verska kandi kiilt vai määnestkiq seko naist kyigist ja eesti keelest. Sääne taa täämbädse päävä võro kiiï om. Nii et Põlva pääl või kuuldaq väega mitmõsugust võro kiilt.

Jüvä Sullõv

* Vastus autori kiräviisin

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.