PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Aja vihalõ külh!

Ma ei saa inämb raadiot ja telekat rahuligult kullõlda. Diktorilõ um midägi sisse tük'nü, nimä saa-i vai mõista-i inemise muudu kõnõlda. Sõna tulõva suust nigu hernit puistasõ, ei olõ inämb hõngutõmbamisõ aigugi. Tuu asi alost' joba sis, ku kõnõpukin oll' Osveti Anne. Nüüd umma kõik' pääle Saarõ Margusõ tuu kõnõlõmisõ selges op'nu. Kõgõ inämb tahatki kullõlda pääväuudissid, a nuu jääse nii lühküs, peräst tükül aol mõtlõt, midä tä nüüd mulisi. A ku pandva mõnõ tümpsü minemä, um aigu küländ.

Rulli Roosi

 

Siipi keedetäs rasvast!

(Kae ka UL nr 9 (38))

Soolikist siipi ei keedetä. Sääne sooligasiip' jääs vetel' nigu titesitt. Mu imä kiitse ka siipi, olõ tuud esiki tennü ja alati om häste vällä tulnu. Seebi sisse panti sooligarasva ja korjati muido ka sääntsiid rasvaprädinit. Ega ütest eläjäst niipall'u es saa, ku vajja, sis soolati jupi sisse, a kõik' oll' sääne rasvanõ kraam'iks. Olõ-i tähtsä, määndse eläjä rasv om, kas tsia, lamba vai veise, nuu võit kõik' segi panda, kül seebikivi nuu är süü.

Riibaku Leena

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.