PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
AHOLÄMMI
KERGÜSI
 


 


 

Parts'  korsnan*

Üts'kõrd tahtsõvaq muq uno ja tädi sanna minnäq. Ku nääq sanna jõudsõq, sys ollivaq kyik' rulooq mustaq. Nä mõtlivaq, et vas't ommavaq vargaq vai rüüvliq käünüq. Aq uss' oll' lukuh ja aknõq kinniq. Nä otsõvaq segädüse tegijät ja löüdseväq lava alt pardsi, kiä oll' must niguq hüdsi. Uno arvas', et parts' oll' korsnast sisse linnanuq ja kaminahe sadanuq ni väegaq ärq hiitünüq.

Tynõkõrd lätsimiq miiq sanna mu imä sünnüpäivä pidämä. Ka sys linnas' sjoo parts' korsnast sisse ja õkva kaminahe, kos oll' nüüd agaq tuli. Parts' linnas' õkva kaminast vällä ja uno püüdse tä kinniq. Sys rutas' uno vällä ja pandsõ pardsi liiva pääle. Parts' sai viil ummi palanuidõ siibugaq linnadaq. Tä linnas' paar' miitret ja läts' sys vette ni õkva vii alaq.

Uno ja vanaesä pandsõvaq sanna korsnalõ traat'võrgo ette, et parts' inämp korsnast sisse ei tulõssi.

Eltermaa Kadi

* autori kiräviisin

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.