logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Eesti luudus, säälhulgan ka Võromaa uma, om järest suurõmban hädäohon. Arvatas külh, et midä rikkambas mi saa, tuuvõrd parõmbidõ saami tedä kaitsa. A tuu man kasus märk'misviis', et ku luudus rahva rikkusõ kasumist sekä, sõs võit tä mõnõs aos är unõta.

Piä egäüts' om sügüse seenel kävvün imehtänü: satu hektääre lankõ ja noorõndikkõ vaihõl om alalõ viil õnnõ kümme hektääri vanna kuusõ- ja pedäjämõtsa. A lehe kirotasõ, et ragomisõ keeluga pingutõdi üle, saekaadri jääse saisma, tüülise tüüldä, eksport' satas ja kruun' kõigus. Sõs usutas tuud juttu, mitte tuud, midä uma silm om mõtsan nännü.

Mõts om iks kavvõn, a tüüldä saekaadrimiis' või su umma kodo vargilõ tulla. Nii tegünes ands'ak usk, et saekaadri tüüsaaminõ om tähtsämb, ku mõtsu häötämisele piiri pandminõ.

Ku meil om hädä mõtsaga, sis Saarõmaal süväsadamaga. Aokirändüsen andas sõnna päämädselt Saarõmaa ammõtnikõlõ, kiä nimetäse kohtuasja paragrahviväändmises ja näide kohtulõandjit ELF-i ja tsirguhuviliidsi eluvõõras liinarahvas. Päämine, midä rohilidsõ tahtva, jääs vällä toomalda: Talliina Satam piät arvu saama, et tä piä-i saama kõgõ odavamba ehitüskuluga sadamakotust. Las ehitäse Veerele, kon om vana satam joba olõman. Mille piät vahtsõ kotussõ är tsolk'ma?

Ka Võromaal õhutõdi kõrd massipsühhuusi, et ku mi Vällämäele mäesuusakeskust ei tii, sõs jääs tulõmada hulga turistõ, rahha ja tüükotussit. Nüüd om arvu saad, et olõ-i mõtõt Otõmpää kõrvalõ punni, tulõ löüdä uma suusarahvas, kinkalõ miildüse mi mäe, nigu luuja nä tennü om.

UMA LEHE
SÕBÕR!!


Harju Ülle:Tsiga sai kooldõn kuulsas

Tanilasõ Enno: om hää miil', ku inemise minnu usaldasõ

Silmä Sandri:Põllu jääse elotähtsä lubjalda


ILM


Joulukuu tulõ lämmävõitu

Bergmanni Karl
a,
  ilmavana

Joulukuu alguspäävä piässi olõma küländ jaihhõvõitu. Edesi piässi minemä saodsõmbas ja segädsembäs, om mõni päiv lämmämb ja sõs jäl külmemb. Piässi tulõma rohkõmb lummõ ku vihma.

Täüskuust edesi piässi minemä külmembäs ja kuivõmbas, niikavva ku kuu viimädse veerändini. Säält edesi talvõ alustusõni piässi olõma veidü pehmembit ilmu, mõnõlpuul ka peris sulla. Satas hõrõhõlt nii vihma, lummõ ku lörtsi.

Edesi või külm minnä kõvõmbas. Joulupuul'päävä piäs lummõ sadama. Aasta lõpuni või olla parralt külm, a muutlik ilm sadõmidõga. Ku om tuult, sõs tuu om peris külm.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.
 


Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"Kiil´ piäki-i olõma riigi seen ütesugunõ nigu rakvere viiner!"

Näütlejä Kukumäe Arvo uma keele häädüsest ETV saatõn «A ja O» (12.11)


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja kodolehte, kost või lukõ ja oppi vanno meistriide tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ.