PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
 


 


  

Võrokõisi lipust

Ütelt puult om võrokõisi lipp nigu pall'o luksus, a tõsõlt puult – ku setokõisil joba om, kui sõs võrokõsõki ilma saava ellä…

Ma esi olõ joba paar'kümmend aastakka märk'nü, määne võinu olla mi lipp. Meil, võrokõisil, olõ-õi õnnõs vai kah'os olnu üttegi umma vallitsõjat vai sõs võõrastki, õnnõ süämele kallist, nigu mõnõl puul muial, kink lipu saasi hindä umas üle võtta. Seoperäst jääs üle lipp vällä mõtõlda.

Määne võissi sis lipp olla? Mullõ om miildünü Gröönimaa lipp ni laplaisi uma. Mõlõmba pääl om päävätsõõr'. Meil võinu kah päävätsõõr' olla, taad viil inämb, et Võromaa ammõtligu vapi pääl om kah määneki tsõõr'. A värmi võinu meil ollaki sääntse ku suumlaisil: sinine ja valgõ. Ma olõs jaganu lipurõiva pistü poolõs, seo om üllest alla ja sinnä keskele pandnu sõs päävätsõõri. Sinidse poolõ pääl olõs valgõ puul'tsõõr' ja õkva vasta valgõ poolõ pääl sinine puul'tsõõr'.

Elleri Kallõ

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.