logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Võtami ristipuiõ kaitsõs jõu kokko!

Rahvaluulõdoktor' ristipuiõ uurja Kõivupuu Marju om väega suurõn murrõn, miä saa ristipuiõst, miä olõ-i joht määndsegi kaitsõ all ja omma RMK mõtsaragomis-plaanõn seen. Puhtidõ aigu puu sisse risti ragomisõ kommõ om terven ilman alalõ viil õnnõ Kagu-Eestin.

Tuu ristipuid pästä-i, et vanarahvas ütles: kiä ristipedäjä maaha rago, jääs rassõlt haigõs vai koolõs es'ki är. Kohaligu mõtsamehe avvustasõ ristipuid (inemise hing iks all!) ja saag' jääs puiõ sisse löömäldä, a ütsigu puu jää-i lakõs raot raendu veeren tuulõ käen kavvas püstü. Ja ku ristipuiõ ümbre jää-i inämb mõtsa, omma puu viil õnnõ vana kombõ mälestüsmärgi, mitte inämb kommõ esi.

«Mi ei tohessi olla nuu, kiä ragova katski lüllä, miä hoitva meid üten ketin iinelänüide inemiisiga. Mi olõmi näile uma elu võlgu ja tuud võlgu saa mi tasuda veidükenegi tuudmuudu, et näütüses ei lähä harvesteriga pühäpuid maha võtma,» hoiatas Kõivupuu Marju.

Või luuta, et ku ristipuu, päämädselt pedäjä, kaitsõ ala saava, olõ-i RMK-l midägi tuu vasta, et ristipuiõ ümbre väiku mõtsaviir' alalõ jättä. A tuus piät paikligu inemise valla-ammõtnikkõ abiga jõvvu ühendämä ja muinsuskaitsõammõtilõ palvõkirä kokko pandma.

Kõivupuu Marju ütles, et om nõun tuun as'an egätepiten avitama ja ku vaia, ristipuiõ kaitsõs esiki allkirju korjama. Uma Leht kuts kõiki valdu, kink maa pääl ristipuid lövvüs, noidõ kaitsmisõ hindäle süämeas'as võtma.

 


Harju Ülle: Ristipuid piät kaitsma

Harju Ülle: Umma tulõ hoita

Linnamäe Lauri: Ts'ura tegevä seto punki


ILM


Satas ja tuiskas


Küündlepäävä (02.02) käänd kahr pesän tõsõ külle, kaarna pand edimädse pesäpalgi paigalõ ja hainakõrs' toukas hindäst lumõ kavvõmbalõ. Küündlekuu om tuisukuu – tulõ pall'u satu ja tuisku.

Kuu alustus piässi olõma parralt külm ja tulõ parralt lumõsatu, mõnõl puul või ka parralt tuisada. Täüskuust (06.02) edesi või olla vahelduva külmä ja ka vahelduva lumõsaoga ilm. Mõnõl puul või olla tuisku.

Siin om laulik «Tarõ taivahe»

siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ


 

Reklaamitelehvoon
053 428349

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"Sul kamm om vai?"

Kalda Indrek pand' võro kiilde 2002. aastagal Õuruvisiooni võitnu Eesti lauluUma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.