PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
 


 


 

Õurovis'ooni-halgahtus

Olõ vana muusigamiis', 60 aastakka Põlva orkestrin edimäst viiolit mäng'nü. Loi minevädsest Umast Lehest võrokiilse Õurovis'ooni laulu sõnno ja tuu pääle halgaht', määndse sõna ma esi Õurovis'ooni laululõ tennü:

Kui mina as'ast arvo sai
et peremiis' sei lihha
sis tõssi mul suur' viha
ja kui ma kausi kiirdu lei
lei umma viirde liha
kül ma sis jõi ja sei
nika ku peremiis' mul’ lei!

Oleski Paul (83), Pardsilt

 

Mõttit „Mõtõlusõst“

Perädü hää, et um iks viil inemiisi, kiä tahtva võro kiilt nink miilt elon hoita. Sai mineväl kuul edimäst kõrda pildikastist nätä «Mõtõlust». Tuu iist tennä kõgõpäält Karu-poissi. «Mõtõlusõ» pandsõva minno edimäst kõrda võro keelen kirotamist pruuv'ma.

Illos oll' pildikastist nätä, kuis kiräniguherräst vanaesä Kaplinski Jaan latsõlatsõlõ klants'pilte päält nigu muistsõt luku pajat'. Nigu üten muistsõn luun piät olõma, olli sääl kah kuning nink ilosa inemise. Oll' pikk' laud süüki-juuki täüs ja vanaesä es'ki saiõ säält himo perrä pruuvi.

Kiräniguherr es' oll' liinast kipõ elo iist pakku tullu, õkva nigu ma es'ki är tulli. Arot' katõ Eesti luku. Sellet', kiä nuu ilmamaa tuntumba vainlasõ omma ja kiä omma Eestimaal hukka lasknu minnä.

Ma es'ki olõ ilmaelo üle pall'o märgotanu. Ilmaelo om sääne, et kats' suurt lepsevä kokko, et tsetseene tapminõ um õkva tuusama, ku inemiisi hauda ajanu Saddammi tapminõ. Ja kiä ikk palõstiinlaisi takan? Kuimuudu noilõ, kiä tahtsõva Eestin vapa riiki õigust piten üles ehitä, kriska pääle tõmmati? And arota.

Ku kiäki küsüs, miä ma sööse, ku taha hinnäst targas tetä, sõs või ütledä, et iks tuud, mia üts' hambist ilma mutt' sööse. Ku keski küsüs, kiä mu sällä takan käküssin umma, sõs edimält nuu kirämehe, kiä mu kodo ümbrest peri: Roho Riks, Tinno Vallõv (Uibopuu), Sirgõ Ruudi, Lõhmusõ Aivo, Kõivu Madis.

Umma immä ikõ täämbädseni takan, a oll' iks hää tunda, et imä jõudsõ viil inne surma sinidse-musta-valgõ lipuga laiva pääle.

Mõro Mari Moostõst