PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ

 
       
Kuis seto kaivas’ konstaabli pääle

1934. aastal kirot’ aoleht’ Petseri Uudised, kuis üts’ salakütt’ esihinnäst kogõmalda lassõ, a perän võlssõ, et tuud tekk’ hoobis Orava konstaabli.

Küti Timofei elli Meremäe vallan, a timä verine kihä löüti Võromaalt Orava vallast külä vaihõlt. Timofeil oll’ haavlilaeng kura küle seen. Petseri maahaigõmajan tull’ vällä, et mehe kihän oll’ 32 haavlit ja vigastus tunnistõdi rassõs. Miis’ seletänü esi, et timä tundsõ laskja kõrrapäält är, et tuus ollõv kimmähe olnu Orava konstaabli Uusna.

Asja naati uur’ma, a tull’ vällä, et konstaabli Uusna oll’ olnu laskmisõ aigu hoobis tõsõn kotussõn. Timofei oll’ luu vällä mõtõlnu.

Küti Timofei oll’ tuudaigu tunnõt salakütt’. Timä käest oll’ sama konstaabli võtnu umbõs kuu ao iist üte jahipüssä är, selle et mehel olõ-s joht püssä kandmisõs lupa.

A kuna Timofei olnu õnnõtusõ üül kas kitsõ- vai jänessejahil, sis oll’ arvada, et mehel läts’ kuh’a otsa ronnin püss vallalõ. A kättemassus mõtõlgi tä vällä võlss’kaibusõ.

Et konstaabli Uusna süüldä olõk’ oll’ kimmäs tett, sis lõpõtõdi juurdlus är.

Aoleht’ kirot’, et Timofei pidi viil selgitüisi andma uma võlsskaibusõ iist, a muido naanu Küti tervüs joba paranõma ja paari nädäli peräst võinu tä tüülegi naada.

Aolehte Petseri Uudised 27. 01. 1934 lugi Linnamäe Lauri

 

Kagahii torn’maia!

Saarõ Evari piltVaabina kandin Liival om Ala-Pruuli talu sissesõidutii veeren puu otsa ehitet nelläkõrdnõ onn’.

Kõgõ alumanõ laavits om tsillukõnõ, a midä laembalõ puu haru läävä, tuuvõrd laemba omma ka onni põrmandu. Egä põrmandu kesken om ülesronimisõ mulk.

Onnimeistre Taplasõ Mihkli (13) ütel’, et alust’ tuud ehitüst joba ülemineväaasta. Mäng’vä nä sääl sõsaraga katõkõistõ.

Vahel kullõsõ raadiot kah, pidi hulga rohkõmb jaamu kätte saama ku alan maa pääl.

Saarõ Evar