PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
 


 


 

Vinneaigsõ palvõtunni

Ku ma olli umbõs 10-aastanõ, võtiva imä ja esä minno üts'kõrd üten palvõtunni naabridõ poolõ. Palvõtunni olli külh är keeledü, a inemise kävevä kokko ja kuuliva jumala sõnna. Kokko käüti Päivora tallo naabri-Tamaara poolõ, kiä om parhilla üle 80 aasta.

Neo olli väega ilosa õdagu. Rahvast oll' tarõ alasi täüs, iks üle katõkümne inemise. Kõigilõ pakuti istõt ja tuudi pikki pinke tarrõ, ku vaia oll'. Tsolgost, Kannult, Paidrast, es'ki Kivijärvelt ja Kuulma küläst tulli inemise kokko.

Jõulupühhi puul'päävä olļ tarõ rahvast kõgõ rohkõmp täüs, a käüti ka edimädsel jõulupühäl, tõsõl jõulupühäl, vana-aastaõdagu, munapühhi ja suvistõpühhi aigu – ütesõnaga kõiki kerigupühhi aigu.

Palvõvelle käve pall'o aastit

Palvõvelle olli Narusk Holvandist ja Kiik Pardsilt ni näil oll' alasi üten ka kats' naist, kiä aviti laulda. Neosama palvõvelle käve palvuisi pidämän ka Plaki Anni puul.

Tamaara ütel', et võtt' näid vasta üts'tõiskümme ja puul' aastat ja et nä olõssi viilgi käünü, a haigusõ ja surm võti järjest näid är.

Päivora talo pernaanõ kõnõl', et es'ki Põlva kerigu opõtaja Kimmel käve kõrra palvõtunni pidämän, a rohkõmb es tohi tä tulla, et ei tohtõv naada müüdä külli käümä, säädüs ei lupav. A palvõvelle võisõva kül kävvü, kon näid iks vasta võeti.

Jõulupühhi aigu oll' kuuś tarrõ tuud ja küündlegi palliva külen ni kuusõhõngu oll' tarõ täüs, ahi oll' kütet ja palitugi võeti säläst är. Nuu olliva üte ilosa õdagu, selle et ega koton es olõ ka õdagist õkva midägi tetä, telekat es olõ viil meil.

Õnnõ esä kullõl' raadiot

Akudõga raadio oll' külh olõman, a tuud kullõl' õnnõ esä õdagist – Ameeriga häält ja pühäpäivist Soomõst kerikut. Meil es lupa esä kellelegi kõnõlda, et kullõs Ameeriga häält – egä kõrd iks ütel', et panti jäl segäjä undama.

Esäkene puhkas joba üle katõkümne aasta Pindi surnuaian. A inne surma tä ütel' meile nii, et aigu viil lätt, a ega seo seto siiä riiki kül ei jää, pankõ tii latsõ tuud tähele, miä ma teile ütle.

Nüüd ma või är kirota timä ettearvamisõ, miä omgi täüde lännü. Ma arva, et ku esä seod ello tiiässi, sõs tä käänässi kirstun õkva tõsõ küle kül. Esä arvas' seod ka ette, et meile tulõ sinine-must-valgõ lipp tagasi lehvümä.

Riitsaarõ Laine Paidrast