PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ


 Tel`misenummõr` 00917
Leht ilmus egä katõ nädäli takast


Seo leht ilmus riikligu programmi "Lõunaeesti kiil` ja kultuur`" toel.
 Harju Ülle 
 

päätoimõndaja
info@umaleht.ee
tel 78 22 221; 56 606 494


Linnamäe Lauri

abitoimõndaja
lauri@umaleht.ee
tel. 7822221


Fastrõ Mariko 

keeletoimõndaja
fasaar@kiirtee.ee
tel. 78 91 296
 

Ruitlasõ Olavi


veebimeistre
ruitlane@hot.ee
tel. 7 412 233