logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Ku kallis om uma kiil’?

Tiatrikuu lõpun oll’ mitmõl puul hää nätä, kuis koolilatsõ tiatritükke tegevä, säälhulgan õks uman keelen kah. Puiga näütemängupäiv oll’ üts’ noist, a päält tuu tetti võrokiilsiid näütemänge ka nätäl’ inne Puigat Lasva rahvamajan. Mõlõmbin kotussin olli saali rahvast nii täüs, et pall’o inämb es olõs mahtunu.

Lasvan kõnõldi võro keelen tõsitsist as’ost, päämidses teemas oll’ Õuruupa Liit. Pikäkannu, Kääpä ja Osola kooli võistliva etteannõt teemäga, et kohe tuu tii vii. Kõiki naidõ mõtõ oll’ üts’: läämi kül õkva Õuruupa Liitu, a võtami sinnä hindä puult uma keele ja kultuuri üten. Saami kül inämb ringi rännädä, a umma ei või unõhta, tuud piämi hoitma.

Ku Lasvan avvuhindu anti, ütel’ valla kultuuriosakunna juhataja Vijari Silja, et lehen kirotõtas, et eesti kiil’ om kallis. Timä jõudsõ uma jutuga sinnä, et võro kiil’ om viil väikumb ja sis viil kallimb. Ja nigu jutust vällä tull’, es mõtlõ tä tuu all, et uma kiil’ võtnu pall’o rahha, a tuud, et taa kiil’ om meile, võrokõisilõ nii kallis, et taad ei või määndselgi juhul mõnõ muu keele vasta vällä vaihta.

Sääne asi, et inemise, kiä tüütäse valdun, saava arvu, et umma om vaia hoita, tege väega suurt häädmiilt. Ku as’aga naadas tegelemä, saias õigõ piä arvo, et olõki-i taa ummi asjo tegemine kallimb ja keerolidsõmb, ku võõridõ perrä ahv’minõ.

A noilõ, kiä arvasõ, et uma kultuuri tegemine võtt pall’o rahha ja om tuuperäst mõttõlda, ei mõista muud üteldä, ku tuud, et elämine esi om kah hirmsa kallis. Kas sis tuuperäst, et elämine kallis om, piät ärä kuulma?

Umma lehte saa osta ja telli

Uma Leht  saa osta Võro maakunnan Lehepunkti müügi-kotussist Võron, Parksepäl, Vahtsõliinan ja Antslan, Põlva maakunnan Põlvast, Räpinält, Kanepist, Ahjalt, Sabõrnast, Võõpsost, Verioralt, Verskast ja Tilsist.

Lehte saa telli egäst post'kontorist, e-kiräga (info@umaleht.ee) vai kõlistõn 78 22 221.


Linnamäe Lauri: Maakoolin om hää oppi

Kaasiku Maris: Miä saa koolõst?

Harju Ülle: Mõts uut õigit peremiihi

Suur jutuvõistlus!!!
 

ILM


Kaskat piät käüst piten perän vidämäBergmanni Karl, ilmavana

Jürikuu alustus piäs tulõma keväjädselt külm. Inämbjaku või olla pilven, mõnõl puul või tulla satu. Kon tulõ lummõ, kon lörtsi, kon ka peris vihma.

Täüskuust (05.04) edesi või minnä mõni päiv ka lämmämbäs, mõnõl puul või tulla satu, nii lummõ, lörtsi ku vihma.

Üükülmi või olla ka munapühhi aigu. Erilist keväjäst lämmind ei piässi kuu edimidsel poolõl olõma.

Ku um tuult, sõs tuu um kimmähe külm.

Sääntse ilma kotsilõ ütel’ vanarahvas, et kaskat viä käüst piten perän.

Tuu tähendäs, et ku ilm äkki külmäs lätt, sis om kasuk hää säl’gä tõmmada.

Arvada, et sääne ilm jakkus nika ku jaanipääväni.


Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ


 

Reklaamitelehvooni
tel. 78 22 221;
56 606 494

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`

 

"Mi kõik’ olõmi laisa, a väega pall’o  inemise omma väega laisa ja säält tulõvagi hädä!"

Leimanni Jaak inemiisi laiskusõst (ETV «Mõtõlus»)


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.

Siin om laulik «Tarõ taivahe»

siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi