PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
 


 


 

Umast Lehest ja umast keelest

Loe huviga ti lehte. Eloaig om mu kodokeeles olnu paiklik Põlva kandi murrak. Jah, oll’ jo aigõ, ku koolih es tohe tuud kõnõlda.

Kähri Liina Himmastõst

 

Pelgä väega pikset

12-aastadsõlt tulli kõrd noorõmba sõsaraga läbi mõtsa. Takanpuul oll’ piksepilv’. Kõndsõmi kipõlt, vanaimä oll’ müristämise aigu juuskmisõ är kiildnü -pikne või pihta lüvvä.

Äkki tull’ tukõv tuul’, käve kõva kärgähüs ja rakin. Suur’ katõharulinõ kuus’ murdu üle tii mi vaihõlõ. Ku ma hinnäst pistü ai, tull’ sõsar’ kah kuusõ ladva takast vällä. Ollimi rassõst õnnõtusõst õnnõ paari sammu kavvõdusõl.

Kunagi ildampa Vaabina puiõstii pääl ollõn nakas’ kah piksevihma sadama. Säändene hirm tull’ pääle, et lätsi tii päält är sügäväde kaarapõldu. Parlaki viil pel’gä suurõ tuulõga puiõ lähkül olla, olkõgi, et tuust puu murdumisõst om müüdä joba üle 50 aasta.

Kruusamäe (Panni) Maimu