logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Lauluga om hää umma asja aia

Uma Leht kirotas seokõrd katõst mehest, kiä lauluga umma kiilt ja kultuuri edendäse. Leisi Meelis om üten Ummamuudu pundiga valmis saanu vahtsõ lasõrtsõõri «Üts’ Ummamuudu liin», Kalla Urmas laul jälki Tarton, Tal’nan, Londonin ja muial Räpinä kihlkunna rahvalaulõ ni pand kullõja mõtlõma ummi juuri ja esivanõmbidõ pääle.

Ku siiä mano panda viil eesti rahva süämehe lännü «Tii», sis võit peris kimmäs olla, et võrokeeline laul om õkva tuu, millega mi kiilt, kultuuri ja rahvast saa kõgõ parõmbadõ võõrilõ näüdädä.

Võro abiliinapää luut, et laul «Üts’ ummamuudu liin» saa popis. Nii nigu aastidõ iist omma saanu «Kõnõtraat’», «Är ikku mu perrä, Vahtsõliina!» ja kasvai «Võrumaa valss’».

Kas saa vai ei saa, tuud saa-i täämbä muidoki viil üldä, a kimmähe tulõ Tali Pillega nõun olla, et võrokeelidse popis saanu laulu mõotasõ innekõnnõ nuuri ummi esivanõmbidõ kiilt ja kultuuri inämb hindama.

Pääle eestäses-olõmisõ om uhkõ olla viil võrokõnõ, põnnõv om peri olla ummamuudu kandist. Ja tuu ummamuudu ei olõssi sis inämb tuun tähendüsen, et ummamuudu om mulkõ täüs uulitsidõga liin, kon es’ki ainumanõ kemmerg kinni pandas.

Hään mõttõn ummamuudu vai esimuudu omma mi kiil’, kultuur’ ja ilmanägemine. Maailman, kon inemise kõik’ aig inämb üttemuudu läävä, nakkasõ kodomaa ja juuri-tunnõ väega tähtsäs saama.

Umma lehte saa osta ja telli

Lehte saa telli egäst post'kontorist, e-kiräga (info@umaleht.ee) vai kõlistõn 78 22 221.


Harju Ülle: Ummamuudu liin sai laulu

Kalla Urmas: uma maaga saa üten olla laulu pite

Linnamäe Lauri: Tsukru-paanika Võrol

Aholämmi
 

ILM


Lämmind piät uutmaBergmanni Karl, ilmavana

Jürikuu lõpp piässi olõma jaihhõvõitu. Mõnõl puul või ka veidü sata. Lehekuu alguspäävä piässi tulõma jaihhõvõitu, või olla ka satu.

Täüskuu aigu ja nikani ku kuu viimädse veerändini um uuta ilma lämmämbäsminekit ja inämbüsi vihma ei tulõ, a mõnõl puul või olla sõski piksevihma, tuud ette ei tiiä. Kul tuult um, sõs tuu um õks külm.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ

siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi

Siin om laulik «Tarõ taivahe»


 

Reklaamitelehvooni
tel. 78 22 221;
56 606 494

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


„Juhan om illos nimi.”

Pääministri Pardsi Juhan ilosist Eesti nimmist (EPL)


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.

Siist saa kullõlda andsambli Ummamuudu vanõmbit võro- ja eestikeelitsiid laulõ