PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ

 
       


 

Aholämmi: Kahrukõrvaga Ivvan

Minevänädäli tull’ trüküst vällä  seto ja vahtsõliina muinasjuttõ kogo «Kahrukõrvaga Ivvan». Jutu om üles kirotanu kurikuulsa jutukogoja Sandra Jaan (1862-1925). Raamadu panni kokko rahvaluulõ-uurja Järve Risto ja Hagu Paul.

Kokkopandja otsõ Eesti Kirändüsmuusõumi Eesti Rahvaluulõ Arhiivi kokõst vällä 33 Sandra Jaani juttu ja noilõ tsehkend’ pildi mano Setomaa ülembsoots’ka Riitsaari Evar.

«Sandra Jaanilõ pandas süüs, et tä kiroda-õs juttõ üles nii, nigu kõnõldi,» sellet’ raamadu kokkopandja Hagu Paul «Kahrukõrvaga Ivvani» näütämisel Tarton minevä kolmapäävä. Hagu arvas’ ka põhjust: Sandra Jaan oll’ ammõdilt rätsepmeistre ja käve külli piten umblõman. Tüüd teten kullõl’ ka juttõ, midä inemise kõnõli. A kodo sai rätsepmeistre nädäli-katõ peräst ja tuus aos oll’ meelest lännü, kuis inemine täpsäle jutust’.

Nii pandsõgi Sandra Jaan muinasjuttõlõ umalt puult niipall’o mano, et egä timä jutt om kolm kõrda pikemb ku üts’ keskmäne eesti muinasjutt.

«A ku võrdlõt Lauluesä Kreutzwaldiga omma Sandra jutu puhas kuld!» muias’ Järve Risto.

Raamadu «Kahrukõrvaga Ivvan» andsõ vällä Tarto ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus üten  eesti ja võrdlõva rahvaluulõ opitooliga.

Harju Ülle


Kagahii vihta!

Vahtsõnõ aig kõiki ummi häie ja halvu puuliga om joudnu ka sanna: üts’ Järvere miis’ tege vihtu niimuudu, et tarvitas köüdüsses plast’mass’klammõrd. Säänest, minka eelektrimehe juht’mit kokko tõmbasõ. Tä esi kitt, et tuu om hää: ku viht kuius, saa klammõrd kokkopoolõ tõmmada.

Säändse as’aga ei olõ sukugi peri Elleri Kalle, kiä pidä sannast ja tuu man vannust kombist väega luku. Tä ütles, et keemiä sanna ei passi.

Ku tuu plast’mass’klambri viha havvutamisõ man är unõtat ja vasta kuuma keressekivvi lasõt, om asi kehväste: kõik’ sann plast’massivingu täüs ja kivi piät ümbre laduma.

Niisamatõ ei piä Elleri Kalle õigõs, et sanna viiäs plast’mass’kausi, selle et ka nuu võiva sulama naada, ku lava pääle unõtat ja sanna väega kuumas kütät.

UL