PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
 


 


 

Tsirkusõst ja hapnõst hoorast

Kuuldsõ ilda aigu raadiost üte tsirkusõmehe juttu. Timä sellet’, et tsirkusõ-kuulutusõ pääl oll’ tedä tettü s’akslasõs. Õkvalt tull’ politsei timä käest paprit nõudma: kos om Eestimaal elämise luba? Politsei tahtsõ trahvi tetä, a seo oll’ jo tsirkusõkuulutus! Miis’ andsõ uma Eesti passi ja tä jäeti rahulõ.

Tiiä-i, kas telekan käü kah tsirkus? Naksi märgotamma, et telesaadõ «Happy Hour» om vas’t võro keelen «Hapu huur». Tuu ütelüs ei olõ kukki illos, ku naatas tuud inämb pruuk’ma. Om näütüses määnegi rahva kuunolõminõ ja sis üteldäs, et läämi üle hapnõlõ hooralõ!

Hää olõs, ku Uma Lehe lugõja mõtõlnu vällä vahtsõ saatõnime ja saatnu tuu Tal’nahe telekahe. Mu ettepanõk’ om näütüses «Jutuajaminõ Otiga».

Simsoni Andrus Võrolt