logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIV


Trükiq otsisõna ja pressiq ENTER

 JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Talvõ algusõst külmembäs!Detsembri algus um lämmi, um sadõmiid. Külmembäs lätt alatõn 7. detsembrist, satas lummõ. Paras külm kest kuu keskpaigani, om sadõmiid. Pääle 15. joulukuu päivä ummaq mynõq pääväq lämmembäq. Talvõ algusõst lätt külmembäs, joulõaigu satas. Vana aasta um külm ja satas.

Sjoo um nii, kuis maq asja näe, mis ei tähendä, et ilm nii tulõgi.

Bergmanni Karl, ilmaennustaja
Viil detsembrikuu numbrin

Miis` jätse mälestüses Lenini kujo

Jutussõpäiv lätt parembas


Kasaku Enn: Inemine um toda targõmb, midä veidemb tälle myni asi kõrda lätt.

ANNAMI TEEDÄQ:

Kukki Umma Lehte vahtsõs aastas telli es saaq, ei tähendä tuu, et leht edesi ei ilmu. Jaanuarinummõr` ilmus kimmähe 9. jaanuaril, edespidine sõltus riigiherrist. Ku tel`misevõimalus kindla, annami teedäq.

Uma Leht um saiaq Talinast Rahvusraamatukogo lehemüügipunktist, Tartu ja Põlva Postimajast, Seto Talomuuseumist Verskast, Obinitsa Turismiinfopunktist, Võro Instituudist ja Karula Rahvuspargist.

Kuis lehte lukõq? y-täht lukõq õ (välläütlemine vinne keele õ-tähe muudu) ja q märk`  mitmust ja muud, näütüses: mina vai lühembält maq, mitu pinni ehk piniq, ommaq lännüq jne.
 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


«Ku muiduq ei saa arvo, määne hää ja illos kotus om seo nukakõnõ tan Õdagumere veeren, kon mi umma egapääväst ello elämi, sis tulõ kõrras Mauritiusõ pääl är kävvü – sis saa asi õkvalt selges.»

Ümbreilmareisja Kama Kaido kodomaa häädüsest


 

SEO KUU


01.-12.Mõnistõ Päkäpikumaa Kuudsil ja Karisöödän.
Värteq ommaq valla 11-16

04.-06. jouluetendüseq Kandlõ kultuurimajan


04.- 22. Lasva helisev joulumaa. “Muinasjutuline helisev muusikal” kl 9 ja 12 ni kl 15. saanisõit, ynnõluus`, üllätüseq.


05.- 15.01.2001 langast joulukaunistuisi näütämine Setu Talumuuseumih

05. Pidulik õdak "Põlva seldsimaja 90" kl 18.30 Põlva Keskraamatukogo saalih


05.-09. Taimõgobelääni ja joulukompositsioonõ näütämine Põlva Käsitüüklubih Põlvah Maarja galeriih

06. Dokumentaalnäidend G.A.Oldekopi 245. hällüpäävä tähistämises "Saatusliku kiindumuse lugu" Põlva Liina Harrastusteatri esitüseh.
Põlva Kultuurikeskusõn kl 19

08. Laheda valla 10.aastapäiv


11.-15. Karilatsi joulumaa Põlva Talurahvamuuseumih

11. -30. Mõtsamoori Perepargi saladuslik joulurada. Mõtsamuur kuts kullõma hummukust vaikust (kl 10-13) ja naut`ma õdagu umaperrä (kell 15-18)

16. Põlva Muus`kakooli joulukontsert` Põlva Kultuurikeskusõn         

16. Järvesuu Kultuuriseldsi naisansambli "Mustad kassid" 5. hällüpäävä tähistamine Verska Kultuurimajah

17. Umakultuuriõdak. A.Vabarna nimelidse preemia kätteandmine Verska Kultuurimajah


17. Kontsert "Kaunimad JÕULULAULUD" Räpinäl Miikaeli ker`koh
           

17. Fr.R.Kreutzwaldi mälestüspäiv kl 15 Kreutzwaldi muuseumin

19. Väikese laulukoori "… kevadist hetke" joulukontsert Põlva muus`kakoolih

21. Joulukuusõ pääl küündlide palamapandmine Antslan

22. Kandlõ ball Kandlõn


26. Suur joulukontsert Põlva Kultuurikeskusõn. Esineseq Ivo Linna, Anti Kammiste ja Põlva Laulustuudio

31. Aastavaihtus Suurõ Munamäe pääl