PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KIRÄQ


 Uma Lehe küläjutuvõistlusõ II kotusõ sai Mõttusõ Kalev jutusar` a «Volikogun» iist.


Volikogun

Istumi sys jällekina sääl volikogun ja arutamiq naid valla asju. Lõpus anti syna vallavanõmbalõ, kiä umma juttu alost` nii: «Minu prioriteediks on teie volitus tagataskus, et oleks õigustatud jala panemine ette või taha või midagi enamat.»

* * *                 

Arutadas volikogun sys tuud probleemi, et inemiseq ei massaq võlgu ärq. Asjaosaliseq ommaq vällä kutsut selletüisi andma. Ütú eit ütel` sys nii: «Mul om poohui, kas ti võtat tuu korteri är vai ei võtaq.» Ütel` ja kattõ. Kas tä esiki tiid`, mia tä ütel`…

* * *

Volikogu ette olle aru andma kutsut ütú spetsialist`. Kynõl`, mille om vaia nõsta üürihindu. Täpsid numbrid ei olõq meelen, a olle vast jutt nii, et ku innemb pidi masma vii iist 36 kruuni, sys nüüd lätú 72 pääle. Ütel`, et nüüd lätt sys 20 kruuni kallimbas. Kyik kuuliq ja kitiq hääs. Ku ma hürisi, sys kaeti niguq viltu. Viltukaeja olle ka matemaatikaoppaja.


Vällämaareis

Naabrieit, muq ülembüs päälegi, kuuldsõ tuul vanal aol, et ma lää vällämaalõ. Pallõl`, et kas ma tuussi telle paar` asja. Ma olli nõun. Inne ärqsõitu saiõ 7-lehekülelidse registri. Tahtmine alaú saladusõtabletest ja lõppi varbaküüdsiekstraktõga. Olli keeledü. Tiä aga lohut`, et egäq vällämaal naaq aúaq midägi ei massaq. Tuukõrd olle võimalus saiaq vahedusrahas ynnõq 500 ruublit. Osti sis telle paar` asja, hindele ka tahtsõ midägi. No kos provvi vihastu. Tüültki tekse mu valla. Jah, ülembüs otsust` sys, mia mass ja mia mitte.

Mõttusõ KalevKärgula miis`


Katõtuhandõnda aasta sügüse käve ma Soomõn Turu liinan kiränikõ konverendsil.

Sääl oll` Eestist ja Võromaalt viil inemesi ja üts` Kärgula miis` oll` kah miika üten pundin. Löperdimiq liina pääl ja ma naassi oppama:

"Kaeq, siin Soomõn om nii, et tuu jutt` uulidsa pääl näütäs, et ütel puul om jalakäüjide tii, a tõsõl puul sõitva inemiseq jalgrattaga. Minku-i tahaq jalgratturide poolõ pääle, sinno naatas kaema niguq ulli."

"A mis tost, ma olõgi tulnuq siiäq hinnäst näütämä!" ütel` Kärgula miis`.

Räpinä miis`
 Tossu Tilda pajatusõqTehvitsiit`


Tehvitsiit` oll` stagna-aol väega kõva syna. Kiä kogõmadaq pääle trehväs`, tuu oll` ynnõga kuuh. Üts`kõrd tull` suur` kamp autukooli tsurakõisi – tulõvaisi sohvrit – liina pääle ja nääq mõtliq veidüq pätti mängi.

Tsuraq lätsi raamatupoodist müüdä. Puuti es olõq viil vallalõ tettü. Tsuraq säädseq hinnäst pooodi ussõ mano handa. Inemiseq kävve müüdä ja küsseq, midä müvväs. «Täämbä naatas müümä «Avameelselt abielust»!» selet` lahkõlt tsurakõisi nynamiis`. Sõbraq noogutiq tuu jutu pääle. Noh, a tuu raamat oll` jo suur` tehvitsiit. Saba poodi ussõ takan muguq kasvi. Inämb es küsütä midägi, inemiseq jäiq egäs juhus saisma. Ku poodiuss` vallalõ tetti, oll` saba joba väega pikk` ja puut` sai rahvast ütekõrraga täüs. Autokooli tsurakõsõq olliq tuus aos tassakõistõ minemä hiil`nü.

«Avameelselt abielust» naati müümä viil nädäli peräst.


Korgõ elätustasõq

Rubla-ao lõpun tull` mutikõnõ küläpuuti. Näge, et leeväriiul` om tühi, ynnõ päälmise riiuli nukka om viil myni pätsikene jäänüq. Kaes mutikõnõ alt üles noid leeväpätse ja ei jõvvaq ärq imestäq: «Kae noq, elätüstasõq om meil joba nii korgõlõ nõsnu, et inämb ei saaq leibägi kätte!»


Kats` matsi


Kats` miist tulliq Varstun bussi pääle.
"Kats` Matsi," küsse edimäne miis` bussijuhi käest piletit.
"Tuud ma näe esiq kah, kes tiiq olõti, a kohe ti sõita tahat?" oll` bussijuhi vastus.

Rahvajutt