logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIV


Trükiq otsisõna ja pressiq ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Näärikuu um ühtlanõ!Näärikuu piäs tulõma rahuliguvõitu. Kuu algus om lämmämb, sys lätt külmembäs ja piäs olõma üldse tasakaalun ilma suuri kõikumisildä, paraja külmägä. Suuri tormõ ja tuiskõ ei tohis ollaq. Lummõ satas tihti, a väega suurt lummõ syski ei piässi saama. Noorõstkuust edesi või ollaq rõskõ ja või tullaq härmä.

Bergmanni Karl, ilmaennustaja
Aholämmi

Võro- ja kiräkiilseq Veriora kandi jutuq


Veriora rahval om nüüd, midä külalisile kinki vai kost umma kanti tundma oppi, selle et ilmu raamatukõnõ "Veriora kandi vanarahva jutuvara". 

27 luku om kokko kor`anu Meeta Reimann, kiä opas` aastil 1946-97 Vilustõ Põhikoolin eesti kiilt ja kirändüst nink juhend` kodoluu korjamist. "Kokkosäädjä luut väega, et juttõ uma kandi kotusõnimmi kotsilõ lugõvaq nii kohaliguq inemiseq, kiä naist paigost sagõhõhe müüdä kääväq ku ka võõraq, kiä tulõva miiq ilosat kanti edimäst kõrda kaema," ütles Meeta Reimann kogomiku alostusõs.

Jutuq ommaq nii kiräkeelen ku võro keelen, selle massa ei kelgi arusaamatust pellädä.

Jutukõnõ "Pahtpää külä nimest ja Hargipalost" lõpõs synnoga: "Umaq kombõq olliq tõistõhki vannoh sjoo kandi küllih. Nuuri kohusõs olõssi noidõ kotsilõ vanno käest perrä küssüq, et tuu, mis kunagi olnu om, lõpligult ei häössi." Raamatukõsõ peräotsan ommaki mynõq puhtaq leheq, kohe uma jutuq üles tsehkendä. Kimmähe tiidväq kohaliguq vanaq inemiseq viil ütte ku tõist säänest, miä raamatuhe kirja es saaq. 
Veriora kandi vanarahva jutuvara raamatu pildiq joonist` Margna Epp, välläandmist toet` Veriora vallavalitsus ja Kultuurkapital. 

UL

Kôivu Madis: Tegelikult oll` mõtsa müümisest juttu pall`o, Eesti-aigu, ma mõtlõ

ANNAMI TEEDÄQ:

Miä om q?

Võro keelen om q äkiline kurguhelü, miä hariligult näütäs, et midägi om mitu: mitu kalla om kalaq, mitu pinni om piniq. Kurguhelü näütäs ka käsk`mist ja kiildmist: tulõq!, mineq!, süüq!, ärq tekuq! Kurguhellü või ollaq muialgiq, näütüses maq (mina), saq (sina), tetäq, nätäq, tegemä(l)däq, katussõgaq, hoonõq jne.

Miä om y?

Võro keelen om kats` õ-d. Üts` om harilik õ. Tõõnõ om õ ja i vahepääline, tuu kirotõdas y-tähegaq
. Hariligult om y inne n-tähte: nyna, syna, kynõlõma, myni, ynn` vai ku syna om ülipikk: myyk - mõõga - myyka, ryym - rõõmu - ryymu. õõ - yy vaeldus niisama nigu oo - uu, ee - ii ja öö - üü:

myyt - mõõdu - myytu
kuul`- kooli - kuuli
kiil` - keele - kiilt
küük`- köögi - küüki.

Tuud, et y või ollaq i-le lähkümb ku õ-lõ, näütäs
kõrvuisipandminõ eesti ja soomõ keelegaq: nyna - nina, sys - siis, kryngli - kringel, rynd - rind, sysar` - soomõ k. sisar, myyk - soomõ k. miekka.

q ja y ommaq võro keele umaq täheq, midä eesti kiräkeelen ei olõq. Eesti kiräkeelen ommaq naaq vyyraq täheq, selle et sääl olõ-i naid vaia muus, ku ynnõ vyyra keele synno kirotamisõs. Võro keelen om naid tähti pall`o vaia, näil om võro keelen uma kimmäs ammõt`.
 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


"Murdõkiil` and teosõlõ sügävüse, kynnõkiil` nuuruslikkusõ. Saarlaisi ja võrokõisi kirätüüq ommaq vahvaq ja muhheq. "

Samarüütli Mihkli kirändüse hääst maitsõst

 

Seon lehen viil...

Milleenium ja mõõdilint`  

Pull pini iist  

Aasta inemine aja vihalõ
SEO KUU


8.-14. talisipühhinätäl` Seto Talumuuseumih Verskah. Tutvustõdas vanno kombit ja aastaalgusõ tegemisi.

12. Lusti algkuul-lastõaid Pillerpall uut ineskidsi tüütäjid uma 20. hällüpääväpidulõ kl 17

26. Põlva maakunna latsilõ ja noorilõ üritüs “Talvetantsud Põlva Kultuurikeskusõn

26. Põlva maakunna tandsubände festival Ruusal

31. Rakvere teatri etendüsKurva kohviku ballaad Põlva Kultuurikeskusõn