PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 Pühhi om peetü nii ja tõistõ

Jõuluaig om üts` äräütlemädäq illos aig, midä om nättü ja peetü mitund muudu.

Poiskõsõst um miilde jäänüq Pätsi valitsusõ jõulupühä. Lahe elämine oll`. Keedeti sülti ja tetti vorsti. Esä läts` hummuku kirvõga mõtsa. Õdakus tull` tagasi, jõulukuus` ola pääl. Ütel`, et terveq päiv saiõ otsitus, lõpus võtsõ iks tuu, mis hommuku silmä jäie. Jõulukuust es keeläq keski võtmast, suuri mõtsavargusi sis es olõq.

Adolfi-aigu es tohiq tsika tappa. Es olõq sis vorsti, es sülti kah. Myni julgõ miis` nuumas` jõulus tsia külh, väidse tsuskamise aos pand` tuhakoti kärsä otsa. Vaenõ luum es tohiq tapa aigu niutsatadaq kah. Jõululaulu keski es keeläq. Viinapoodist saiõ näo pääle asuniku viina kah osta, ku päiv aigu hannan saisit. Agaq tuu viin oll` nii lahja, et saiõ nimes MÄE silmävesi.


Kallistamine ja suuandmine pästse

Stagna-aigu ütel` myni miis`, et ärku võtku keski jõululaulu suu sissegi, ku ei tahaq Siberihe minnäq. Kuusõpuud mõtsast es toheq tuvvaq. Salahuisi külh. Üts`kõrd inne jõulõ jäie mullõ silmä illos paraja kasuga kuusõpuu. Mõtli, et tollõ ma rao maha ja tuu tarrõ kas vai nui nelläs. Paraja hämäriku aigu võti kirvõkõsõ ja imä lillelidse suurräti üten ja lätsi mõtsa. Ku kuusõpuu saiõ räti sisse mähitüs, naksi kodo poolõ astma. Niguq suurõtii pääle sai, tull` mõtsavaht` vasta. Istõ kipõlt kraavi perve pääle lumõhangõ, kuusõkõsõ võti üskä ja naksi tedä väega kõvastõ kallistama. Andsõ suud kah. Mõtsavahil oll` häpe paljo kaiaq. Ütel` niipaljokõist, et kas parõmbat kotust es levväq, äräq lats`kõist äräq külmetäguq. Koton pandsõ kuusõ püstü ja anknõ katsõ paksu tekiga kinniq. Jõululaulõ lassõmiq ka peris kõvastõ.

Põraq nakkas asi huugu võtma. Põlvan saivaq edimäst kõrda lämmind pühädeveini kyik nuuq, kiä pensi pääl. Ei saaq üteldä, et Meri valitsus kidsi om.

Märksi Ilmar PõlvastKiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.