PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄQ

 
         Kagahiiq maakonda!


Noilõ, kiä viimätsel aol Kanepi-Urvastõ-Antsla tiid ommaq sõitnu, või jäiäq muljeq, et  Võro maakund om löüdnü vahtsõ viisi, kuis haldusreformilda uma piire laembas aiaq: joba mitu nädalit tagasi nõstsõ Võro teedevalitsus Võro maakunna sildi, miä oll` aastit Kärgula külä veeren saisnu, piä kilomeetri jao Kanepi poolõ.

«Õigõhe panti, seo silt` ollgi kyik aig võlss kotussõ pääl olnuq,» ütel` sildinõstmise kotsilõ Võro teedevalitsusõ juhataja asõtäütjä Ploomipuu Aadu. «Meil oll` inventarisiirmine ja tull` vällä, et Võro maakund omgi tollõ kotussõ päält suurõmb.»

Põlva teedevalitsusõ liiklusohutusõ pääspetsialisti Võrklaeva Mati jaos oll` piirinõstmine viil minevä nelläbä tävveline hiitümine. «Seo om mul edimene kuuldmine,» tunnist` tä sõs Umalõ Lehele. Asja uur`nu, ütel` Võrklaeva Mati, et Võro meheq olõ-õi midägi võlssi tennüq. «Seo tii oll` meil minevaasta remondin, tuuperäst tetti ka piiri täpsustamine,» nimmaú tä. «Piir` oll` tõtõstõ innemb võlssi märgitü.»

AS Põlva Teed Kanepi tiimeistre Kuusõ Jaan lubasi, et Uma Lehe ilmumise aos piäs ka Põlva makunna silt` õigõ kotussõ pääleq nõstõtu olõma. «Teimiq suvõl sääl õkva tiiremondi ja kaibsõmiq kraaviq, nüüd saivaq Võro meheq 930 meetrit kõrralikku tiid hindäle,» kommentiirse tä.  

UL