logo
logo

UUDISSÕQ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIVTrükiq otsisõna ja pressiq ENTER


JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE
Suvi om sääne aig, ku liinainemiseq tegeleseq esihindäga ja maainemiseq - tüüga. Liinainemiseq peesütäse ja reisvä, maainemiseq tegevä haina, kitskva pindrit, et talvõl olnuq nii eläjil ku hindäl midägi süvväq.

Uma Leht om kah iks viil nigu lats` vai nigu liinainemine - tegeles esihindäga. Mineväkõrd trüksemi lehen ärq küsütlüse, et teedäq saiaq, midä meist mõtõldas. Pelksimi, et inämbäste vannutas kiräviisi. Jah, oll` noid kah, a suurõmb jago hinnas` kiräviisi keskmädses ja lehe põnõvas. Kygõ noorõmb miis` (27), kiä meile vastas`, kirot nii: «Rassõ oll` löüdäq nummõrd, kon olõ-i kolmõ väega hääd luku. Paistus, et leht lätt kyikaig parõmbas.»

Hää külh, ega miiq esihindäst nii häste ei arva ja viil plääsi pääle puhkusõs pikäle ei viska. Nigu seokõrdsõ lehe edimedse külle päält lukõq saa, ommaq augustin tulõman nii võrokõisi ku mulke suvõülikooliq, ka setokõisi uma piässi toimuma (Seto kuningriik viil nigunii). Suvõülikooliq ommaq säändse kotussõq, kon om egal inemisel midägi kaiaq, kullõlda vai tetäq. Kaika suvõülikuul` peedäs timahavva Pikäkannun, edimene mul`ke suvõkuul` tulõ Kõpu lähkün Villändimaal.

Suvõülikooliq ommaq säändseq tüü ja peesütämise vaihepäälseq. Taa niiüteldä piiri pääl olõk avitas ka suvõkuul`õ põhimõttõlõ pihta saiaq. Tuu tähendäst märkmist, kiä mi olõ, kost tulõmi ja kohe läämiq. Ku silmän pitäq vikatiga hainaniitmist, uman keelen tiatritegemist ja vanno pühhi austamist (minkast seokõrdnõ leht kirotas), sys liigumi tagasi vana hää manuq. A taa minek ei tähendä taasperilde käüki. Taa ütelüs - ummi juuri manoq tagasi ja säält saadu vungiga edesi - om muudsat vurhvi, mynõ asjamehe suun joba sisulda porramiseski jõudnu saiaq.  Ku suvõülikuul`ehe lääti, saati esiq tundaq, kas seo jutt om propagandaporra vai eiq.Annami teedäq!

Umma Lehte saa telli egäst Eestimaa postkontorist 2001. aasta lõpuni. Telmine mass 5 krooni kuu, telmisnummõr`  om 00917.

Uma Leht um saiaq: Talinast Rahvusraamatukogo lehemüügipunktist, tartu ja Põlva Postimajast, Lõuna-Eesti Keskusast Tartust (Vana Anatoomikum Lossi 38), Seto Talomuuseumist Verskast, Võro Instituudist, Rõugõ I-punktist ja Karula Rahvuspargist.

Uman Lehen saa kuuluta ja hinnäst reklaami: uuriq tel 056 492 686. Kuulutuisi võedas vasta aolehe Koit toimõtusõn Põlvan Lao 5 E-R 8-16 vai kokkuleppel muijal Võromaal.

Kuis lehte lukõq: y-täht lukõq õ (välläütlemine vinne keele õ-tähe muudu) ja q märk`  mitmust ja muud: mina vai lühembält maq, mitu pinni ehk piniq, ommaq lännüq jne. Q tähendäs säänest õkk-muudu hellü sõna lõpun.


Kaplinsik Jaan: Palomaa keelest või saiaq Seto kuningriigi kiil`

Harju Ülle: Rebäste veretüül olõ-i otsa

Ruitlasõ Olavi: Tsirk situs ja – jälki Müürsepä Martin!
 

Ilm lask haina tetäq

Bergmanni Karl,
ilmaennustaja

Haina- vai jakapikuu algus um  jahedavõitu, mynõlpuul um sadõmiid. Täüskuu ümbre või tullaq ka myni peris lämmi päiv, sadõmiid kohati ja veidüq. Vanakuu viimädse veerandi algus um jahedavõitu, noorõkuu ümbre piäs olõma häste lämmi.

Päält jakapipäävä piäs olõma jahe. Kuu viimädseq pääväq  lääväq lämmämbäs, vihma tulõ vähä ja kohati.

 

 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


"Kali om iks põllumajandus-
saaduisilõ
lähembäl ku koka, vast Eesti põllumiis` julgus rohkõb tuu lõvvatävve kalja võtta."

Sõmmõrpalo vallavanõmba Ermeli Lenhardi vastus
Eesti Ekspressi küsümisele, miä om vahet kaljal ja kokakoolal.


SEO KUU 


5. sannapäiv Seto talomuuseumin

5.-7. rahvusvaihõline latsi folkloorilaagri Oraval

6.-7. IX seto leelopääväq, Baltica folkloorifestivali maapäiv Verskan

6. kogopereüritüs «Lövväq õigõ ravimtaim» Mikidä­mäel

7.  viipido ja paadiralli Rõugõn

7.  käsitüülaat Seto talomuuseumin

12. hainapäiv Seto talomuuseumin

14. kalameeste päiv Vyypson

12. piitrepäävä kirmas Meremäe valla Uusvada külän

12.-15. Võro folkloorifestival

13.-14. Paganamaa pääväq

14. Suvõõdak Tallinna Võrokõisi Seldsi ansambliga Miss` on

21. Viitenä Kuurits 2001

21. Hurda, Ruuksu ja Sännä küläpäiv

22. Jakob Hurda rahvuskultuuriauhindu kätteand­mine Himmastõn, Põlva harrastustiatri mäng tükkü «Jalutuskäik Jakobiga» Põlvan ja Himmastõn

27. päätnitsäpäiv ja kirmask Saads`erinnan

27.-29. Lõunõ-Eesti puhkpilliorkestrite kokkotulõk Miss` on

28. Osola Harjumäel Urvastõ kihlkunna rahvapido «Üts`  päiv Harjumäel» kell 12

28. käsitüüpäiv Kopli-Tammõ talon Sillapää külän