logo
logo

UUDISSÕQ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIVTrükiq otsisõna ja pressiq ENTER

 

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Võromaal niguq muialgi um umaperä hinnan. Noh, et olnuq, midä turistele maaha müvväq. Minka naid kohalõ meelütä? Vannu kombit ja süüke pakutas jo aastid nii laatu pääl ku turismikotussin.

Uma Leht um perämädsel aol tähele pandu, et lõpus umõta julõtas ja tahetas umma kiilt kah vällä pakku. Nii kauba ku laatu manuq tõmbamises. Kanepi laada pääl löüdü näütüses sil
t`: «Vanamiis`, ostaq mullõ üts` kaldsuvaip!». Eski Võron peet maarahva tegemiisi vällänäütüse raamatukõsõ pääl saisõ «Umalõ rahvalõ uma tettü». Kynõldas viil, et üte Võru kosmeetikapoodi aknõkujundamisen om Umma Lehte kasutõt. Tuu om kül tävvelik imeq, et nii peenükeisi asju ku puudride poodi jaos uma kiil` passis.

Kats` sammu edesi om joba umakiilne tekk, mille and Võru Suu pääl ollõv Juudi puut. Taast kirutamiq lähembält ka sjoo lehe kolmanda külle pääl. Meil ei olõq näile eski kahju reklaami tetäq, selle et naaq jakkasõq ka juudi puutõ aoluku. Ei olõq vast inemist, kiä Judeikinist ei olõq kuulnuq, kukki noidõ äri häidses jo tsaaririigi ni edimädse Eesti riigi aigu.

Ku muialtpuult inemiseq võrokõisi nägevä, tahtva naaq sakõstõ miiq kiilt kuuldaq. Joba Vinne-aigu oll` nii. Tähendäs, et kiil` UM niisama hää kaup ku sõir vai suidsusann. Suvõl om joq mi kandi perämädse perspektiivi – turismi – põhiaig. Pakk-kõq sys vyyrilõ tuud, midä kongi muial ei kuulõq!

Annami teedäq!

Uma Leht um saiaq
Talinast Rahvusraamatukogo lehemüügipunktist, Tartu ja Põlva Postimajast, Lõuna-Eesti Keskusast Tartost (Vana Anatoomikum Lossi 38), Seto Talomuuseumist Verskast, Obinitsa Turismiinfopunktist, Võro Instituudist ja Karula Rahvuspargist.

Võrokõisi Uma Lehte saa telli aasta lõpuni.

Küsüq perrä 079 91 43


Urmi Aare: Tal`nast tahtnu külh liikma naada

Rahmani Jan: Kost Pühäjõgi pääleq nakkas: 

Kõivu Madis: Kaalep näütäs ja oppas nikani ku meist üts`kõrd ummõt asja saa 

Harju Ülle: Juhus pästse autu pätte käest


Ruitlasõ Olavi: Ku saas, ei valis ma üttegi presidenti
 
 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


"Sõima Jürgensoni edesi, selle et piä nüüd bussiga sõitma. Rongin sai sõidu aigu kirotaq ja tüüd tetäq."

Elvan eläv kiränik Kaalepi Ain rongiliiklusõ häömisest


SEO KUU 

4.-9. puuskulptuuripääväq Moostõn 

8.-10. V Võrumaa Akordionimuusika pääväq Võro muus´kakoolin 

9. kirmas Luhamaal 

9. III Moostõ mõisa päiv ja Moostõ põhikooli 235. aastapäiv

10. Vahtsõliina kihlkunna laulu- ja tandsupäiv Kääpäl lava pääl

11.-15. puukuiõ tegemine Vastsõliinan

14., 21. ja 28. nelläpääväõdagudsõq ilotalguq Seto talomuuseumin Verskan

14. mälestüisi päiv: leelokoor Leiko esitäs Seto talomuuseumin tüü- ja tavandilaulõ

14. aoluukonverents "Kannatuisi aasta" Meremäe vallamajan 

16.-17. VII Maarahva laat Vahtsõliinan 

21.-22. Laheda kodukandipääväq

21.-24. Räpinä pääväq

21. piimäpäiv Seto talomuuseumin Verskan

22. Sabõrna kooli 45. aastapäiv 

22. Sillapää külä päiv

22. jaanituli Ruusmäel, jaanipido Vahtsõliinan 

23. jaanitulõq Vahtsõliinan, Ts´olgoh, Varstun, Puigal, Antslan, Suurõ Munamäe pääl jm

24. käsitsi hainaniitmisvõistlus Plaanil
28. leelokuur Helmine tutvustas Seto Talumuuseumin Verskan pulmalaulõ ja -kombit

30. Vana-Koiola põhikooli 75. aastapäiv