PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 

Leht` võlss`

Uma Leht võlss` nigu tõsõki – mineväkõrd kirotõdiq, et 21. mail kell 19 om televiisorin umakiilne saadõq. Nüssi tuupäävä lehmägi varõmp ärq – saadõt ei kohki. Ma joba mõtli, et taa üts` paras nynnapiten vidämine olõq. Mis ti mõtlõdiq, et võrokõsõq ommaq niisama hääq ku Patar ja tuu neegri, kiä eurovisiooni võitsõq. Et näüdätäs egä päiv telekast ja puha. Võrokõsõq ommaq säänest valgõtverd rahvas, setosit nä häste ei kannata, lätläisiga om ka läbisaamine olnuq nii, nigu tä om. Kiä säändsit salmatuid ja tihkit Euroopalõ lask! Sinnäq saavaq neegride sõbraq, meestearmastajaq, puul`naasõq ja muiduq ontliguq inemiseq. Võrokõisi taha-eiq määnegi euro, ETV-st kynõlamaldaq. Mustõ meil ei olõq, perämädseq korstnapühkjäq vei tahmarehvorm... vai miä tuu oll`. Noh, ku ütli, et pur`oh pühkjät ti katusa pääle laskõ ei toheq. Euronormiq ei lupaq. Pää või topõld püürlemä naada... Kurrat`, na ulliq ei tiiäki, et pits` vai paar` võedas katussõ pääle julgusõs, et ynnõ nii harja pääl päsetäski. Selge sevtiga tulõ ei midägi vällä.

Ku naid ETV ja eurovärke kaet-kullõt, sys tahas väega vinläne ollaq. Noh, et kedä intrigeeritäs Eesti riiki. Kas miiq riigiherräq arvu ei saaq, et Kagu-nuka inemiisi om perämäne aig integriirmä naada. Ütelge mullõ, mis kotta päält meil elo häitses ja parõmbas lätt, niguq euroraport` kuulutas?! Mi elämi jo mitmandat aigu tsunglisäädüisin.

Leida Antslast
Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.