logo
logo

UUDISSÕQ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIVTrükiq otsisõna ja pressiq ENTER

 

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Mineväne Uma Leht tiat` majavargusõst, sjookõrd tsia pihtapandmisest. Mi ei kiruta halvist asjust nimme, lehe paremba kaubasmineki peräst. Lihtsalt elo lätt siinkandin ütesttüküst mõtsikumbas, piä olõ eiq asja, midä varastada es andnu. Julgumi ennusta, et mynõ ao peräst jääs rüüvli küüdsi vahele myni mägi vai lump`. Üten või ollaq ruusa vai savvi, tõsõn kallu ni kunnõ.

Ku varastadas poodikraami, tehasõtoodangut, sys või üldäq, et tetäs hätä (maa)ilmalõ. A ku vanainemise tsiga ärq viiäs, um tuu kuritego perämädse põliselo tsihin. Pääle lihakilodõ varastõdas ärq inemise hindamaldaq tüüvaiv ja süämehäädüs. Taa, mille pääl um Eesti maa ja rahva elo püsünü aastatuhandit.

Kiä vähägi trehväs maaelämiste, kon peedäs viil eläjit, saa aru, et tan ja ynnõ tan um alalõ tuud, midä võissi nimetä Eesti elos. Vai riigis. Vai identiteedis. Ku muudsin kontorõn ja muiduq klantskotussin om kyik mõõdõtav, hinna-tav, sys maaelon mitte üts` kipõn. Ku pall`o piat kündmä-harima, et ütest taimõkõsõst kasunu piit` vai kaal`. Ku mitu tüüd ja hätä üle elämä, inne ku eläjäluum elo pääle vai müüki-süümises passis.

Protsente, mõõdilinte egaq sentega ei olõq maaelon midägi arvõsta. Elo pääle pant vaiva ja armastust ei annaq kuigimuudu kokko rehkendä. Selle olõ ei võimalik määntsingi suurusin hinnata ka kahjo, tulku tuu sys tulõkahjust vai pätest.

Kyik taa lupa üldäq, et maainemine ei olõq puult kah sääne ku liinainemine vai muidoq elost võõrdunu inemine. Tä kand nii vai tõistõ Eesti süämetunnistust. A ku maainemiisi käest mõts, elokraam`, eläjäq puhtambas ärq varastõdas ja naaq esi vällä koolõtõdas, um ka Eesti riigil ots käen. Esiki sys, ku liinaq viil uman eurotsibõlusõn silmäpetvält edesi helgiseq.

Annami teedäq!

Uma Leht um saiaq
Talinast Rahvusraamatukogo lehemüügipunktist, Tartu ja Põlva Postimajast, Lõuna-Eesti Keskusast Tartost (Vana Anatoomikum Lossi 38), Seto Talomuuseumist Verskast, Obinitsa Turismiinfopunktist, Võro Instituudist ja Karula Rahvuspargist.

Võrokõisi Uma Lehte saa telli aasta lõpuni.

Küsüq perrä 079 91 43


Kreegipuu Kalev: mi kandin om päämine iks põllumajandus


Rainer Kuuba: Mõtsa perseq om imäne  

Allasõ Tiia: Postimajast saa muuseum

Harju Ülle:
Varga väits verist` suurõ tsia


RUITLASÕ OLAVI:
Pistke uma kevväi hindile p...
 
 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


"Säänest fenomenni niguq Eestin võrokõsõq, ei olõq ma Ungarin nännüq."

Tarto ülikooli ungari keele oppaja Toth Szilard (30) võrokõisi kotsilõ
SEO KUU 

5.-10. puutüünätäl` Mõnistõ muuseumin 

10. Põlva Talurahvamuuseumin Karilatsin tähistädäs kodu-uurja ja kirämehe Vanatare Roberti 90. sünnü- ja 10. surmaaastapäivä

11. segäkoori Tervis ja Banderi Ara autorikontsert 

12. Varstu laat 

12. Kanepi laat

12. Kaika Maanaisi seltsi üritüs "Käbe perenaine" 

12. laat Tsolgoh Lasva vallah 

13. imädepäävä kontsert Võrol Kandlõn

13. imädepäävä kontsert-etendüs Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusõn

15. maini ommaq Setu Talomuuseumin Verskan setu vana ja vahtsõ pitsi pääväq

17. Entel-Tenteli latsi tandsuetendüs Võro Kandlõn

18. matk maakunstirata müüdä Kütiorun 

19. koolinuuri laulu- ja tandsupäiv Räpinäl

19. Sännä laat 

19. vällänäitüs "Maarahva uued tegemised" Võrol Kandlõn 

21. algasõq puuskulptuuri pääväq Põlvan

24.-26. mõtsavellepääväq Vahtsõn-Roosan Mõtsavenna talun 

24.-27. Põlva pääväq

25. Vahtra Jaanilõ pühendet joonistusvõistlus Moostõn

25.-27. umakultuurifestival "Võru Kevad 2001" Võrol 

26. rahvapido Vahtsõliina hällüplatsi pääl

27. Kolmõ põlvõ rahvapido Intsikurmun