PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 Mõtsavelle päiv


Mõtsavenna talun Vahtsõ-Roosan tetäs 24.-26. mail jälleki etendüst. Ringkäük`, mis nakkas ega poolõ tunni takast alatõn kellä kümnest, vii huvilidseq ehtsä punkri manuq talu aidan ja mõtsa ehitet punkride manuq. Selletüisi jagavaq Looritsa Eha ja Käärmanni Alfred. Eletäs läbi haarang punkrilõ, hobõsõküüt` ülekullõmisele, ülekullõmine NKVD keldren ja pagõmine paadiga jõkõ müüde. Nätäq saa lihasuidsutamist sannan ja ehtsät syaaigsõt puskarivabrikut. Tulõjal piät olõma umbõs kolm tunni aigu ja 40 kruuni karmanin.

Vällä om pantu näütüs mõtsavellist Eestin ja Mynistõn, näüdätäs ka Vahtsõ-Roosa piirivalvõkordonit ja piirivalvõ syariistu.

Viimädsel pääväl peedäs küläsimmanit Undsakide pilli ja laulu saatõl. Pääväminekil tulõ suur punkrihaardmine ja lahing mäekülle pääl, millest võtva ossa Kaitsõliidu Antsla ja Põlva malõvaq.

Tulõjidõ gruppõ registriirmine ja põh`alikumb tiidüs käü kynõtraadi 078-91280 pääl.Telen nätäq umakiilseq saatõq


Edimäne võrokiilne saadõq sar'ast "Kaemi perrä" om ETV-n nätäq 21. mail kell 19. Tegemist om edimädse peris uman keelen telesaatide sarjaga. 

Saatõ tegijäq luutsõq eetrile päsedä jo minevä aasta sügüse, a segädüisi peräst ETV-n tuu es ynnistu. Varõmp es olõq kahjus võimalik, kuna saatõkava oll` planeerit, tiat` programmiadministraator Källo Velli.

Edimäne saadõq näütäs Võromaa talosid. "Nii suurtuutmisele ku käsitüütalolõ piät jäämä eloõigus, selle et ega maatükk` nõud hoolitsust Eesti riigi hindä peräst," ütles saatõ päämõttõ kotsilõ tuu autor Jansonsi Silvi. 

Saatin ei nakata võro ja eesti kiilt umavaihõl võrdlõma egaq ütte tõsõst parõmbas pidämä. Saatide tegijäq püüdvä innemb tõestaq, et võro kiil` olõ ei määntenegi kooluq kiil`, midä ynnõq vanaq inemiseq kynõlasõq. Umma kiilt pruuk`va nii talomeheq, näütlejäq ku ministreherräq. 

Saatõsar`a toimõndaja um Silvi Jansons, režissööriq Jalviste Juho ja Kaskpeidi Toivo. Produtsent` nink operaator um Kaskpeidi Toivo. Autorides Jansonsi Silvi, Kauksi Ülle, Rahmani Jan, Saarõ Evar nink Reimanni Nele. 

Kuut võrokiilset saadõt nakatas ekraani pääl näütämä iispäävä õdagist. Sarja jaos om rahha andnu riiklik programm Lõunaeesti kiil` ja kultuur. 

ULMahlakuu 29. pääväl lõpõt` Sulbi Maanaisi Selts nal`akuud üte pidoligu kohvijuumisega. Küllä olliq kutsut Loosi naasõq, kiä lauliq ja näütemängu teiq. Jo mitmõl puul ummi nal`atükkega üles astnu Loosi naisilõ Palmi Helvele, Kirchi Kaiele ja Tomsoni Viivele olliq seo kõrd hambihe jäänüq velleq Voitkaq, ministriq ja haigõkassa tirektriss.

UL


Karulan peeti mõttõtalust


Kats` nädälit tagasi, 23. aprillil, kõrrald` Karula Rahvuspark jüripäävä mõttõtalussõ, kon seo aastak kynõldi võro keelest. Kokko tull` peris hulga rahvuspargi elänikkõ, külän oll` rahvas Võro Instituudist. Rahvuspargi juhtkonna tsihis oll` arutamise käügin selgust saiaq, kuimuudu nimäq saavaq säälkandin võru keele püsümisele üten avita. Jüripäävä mõttõtalus om saanuq traditsioonilidses üritüses, midä kõrraldõdiq joba kolmandat aastakka.

UL