PÄÄLEHT
UUDISÕQ
ELO
MÄRGOTUS
KERGÜSI
KIRÄQ

 
       Kagahiiq küünikatust!


Sassimäe talust Liinamäel om alalõ ynnõ küünikatus. Sainalavvaq ommaq är kistu, tuuperäst nättüs tõnõkõrd, et katus ripus niisamatõ õhun. Sainapostiq ommaq syski kah alalõ, mis tuust, et kaadõrvärk om katussõ raskusõ all kiirdu vaonu. "Avatud ülikool," ütel` üts` ameeriklanõ taad näten. Ju naaq sainapostiq tulõti tälle ülikooli sambit miilde. "Rants`us om tihtsäle kokku tapitu, eestiaignõ tüü, tuuperäst taa viil kuun püsüski," ütel Neimani Piitre.

Saarõ Evar