PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Kuis kausiseto vinne pappi perrä tegi

Ku ma loe Umma Lehte, sis nakka mõtlõma, et ei olõq inämb ääre- vai veeremaid. Tulõ miilde aig, ku seto pand` hobõsõ vankre vai rii ette, kuurmah olliq savipotiq ja piilupardsiq. Kygõ perän täütätünn`. Sõitsõva müüdä maad nii kavva, ku kaup otsa saiõ. Tuust aost om laulgi jäänüq: «Ruun oll` kuurma kraavi vidänü. Potiq katski põranu, täütäl punn` ärq karanu.»

Tuu aig om müüdä. Olõ-õiq potikuurmat, ei täütätünni. Esä sõit Fordiga, pojal jalgõ vaihõl mitmatuhandõnõ jalgratas. Ma olli sis paras pois`kõnõ, ku seto käve imäle savikaussi pakman. Illos kauss` oll`, seto kittõ, et kauss` om nii häste tettü, et pidi mino pulmalavva pääle jõudma. Kõlisõma pidi kah nigu Petseri kloostre kell. Päsme perägä lei vasta kausi viirt. Aga lei nii kõvastõ, et lei kausi katski. Seto häbeni, ütel` tuupääle: «Adin pasol, tavai trugoi». Niimuudu ollõv ütelnü vinne papp`, et ku tä Piusa jyy pääl iämulgu man pur`oh pääga latsi ristse.

Märksi IlmarKiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.