PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Kitsepuumine võrukõisi targassaamise null`punktis

(Kaeq UL nr 7 Visseli Agu "Inne tõkkõpuu nõsõmist" ja UL nr 6 Pulga Jaani "Milleenium ja mõõdilint")

Niguq Visseli Agu väega piltlikult kirutas, nakkas meil tõkkõpuu nõsõma. Maailman käü jo ammuq kultuure sõda ja meile püvvetäs selges tetäq, et tõkkõpuu nõsõs ynnõq tuu tii pääl, miä vii Kristusõ havva manuq. Aga tegelikult nõsõs tä niisama ka kyiki tõisi ilmakaari iist ja sys või tullaq hirmus segädüs, ku miiq nakkamiq taipama, et kristlaisi ei olõki maailman kygõ inämb; et inglise kiil` ei olõki kygõ inämb kynõld kiil`; et meil propageerit mõtlõmine ei olõki kygõ õigõmp ja üle ilma umas võet ja et kultuure sõta ei piaq ilmtingimäldäq võitma tuu, kel kygõ inämb rahha. Ja ku tuu kyik om üts`kõrd selges saanuq, sys om ütlemäldäq kahju, ku miiq olõmi uma ohilõia köütnü kristlusõ tõkkõpuu külge ja otsaq ka viil umbsõlmõ tõmmanu. Arukas inemine ja arukas rahvas nii ei tiiq.

Meelega mõista, et kyik mu puult pakudu aoarvamise algustärminiq olli ynõq tuu jaos, et näüdädä näide mõttõtust Eesti rahva jaoss. Kyik, vällä arvat Billingeni katastroofi aasta. Aga ma võta ka tuu ettepanõki tagasi ja paku vällä suutumas vahtsõ aoarvamise. Las Visseli Agu uur vällä, kunas täpselt tuu kits Võrusuu tõkkõpuu külge ärq poi. Tuud aastat võinuq võrukõsõq naada kasutama ku hindä targassaamise null`punkti. Üteliisi olluq meil ka raudtiist igävene mälestüs olõman, ku tä ärq häötedäs.

Anku taivaesä, et juudiq inämb üttegi Kristust risti es löönüq. Ja võrukõsõq kitsõ ohilõiga piten tõkkõpuu külge es köütnü. Määndsestki momendist piat yks rahvas targõmbas nakkama minemä. Vaiq ma essü?

Pulga Jaan, u 31 aastat pääleq kitsõ puumist

 
Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.