logo
logo

UUDISSÕ
MÄRGOTUS
ELO
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄQ
ARHIIV
 

  
powered by FreeFind

 JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Hingikuu tulõ muutlik!


Hingikuu piäs inämb-vähämb tulõma muutlikumb ku muakuu. Rohkõmb um külmi päivi ku lämmid. Märdipäävä ümbre või tullaq lummõ, a üldidselt piäs olõma sadõmidõvaene nikani ku katripääväni. Sis või tullaq lummõ peris talvist muudu. Kuu lõpupoolõ või tullaq ka myni lämmämb päiv. Egä vanarahvas as`anda es ütle, et märt määtäs ja katri kaotas, a sillategijä jääs joba tõistõ kuudõ.

Bergmanni Karl
Viil hingikuu numbrin

Verska kandih mõist vähämbält üts` miis` vannamuudu ahjõ tetäq – tuu um Zaitsevi Raivo, kiä parhillaq tüüh Seto Talomuuseumih.


Pätiq pruuvsõq Lindora laatu ärq tsurki


Patriarh Bartholomeosõ Eestin-käük` herät` Umma Lehte hingeteemadõl perrä märk`mä Võromaa õigõusukerikide hooldajat preestri Rafaeli.

ANNAMI TEEDÄQ:

Kimmäs om, et Uma Leht ilmus vähämbält aasta lõpuni. Kyik, kinkal om tellit vai ostvaq Koidu vai Võrumaa Teataja, saavaq noidõga üten ka Uma Lehe ja tuu iist ei tulõq midägi mano massa. Lehte saa erälde telli üts`kyik määndsest post`kontorist Eestimaa pääl. Tel`misnummõr` om 00917. Üte kuu tel`mine mass 5 kruuni.

Umma Lehte müvväs Tal`nan Rahvusraamadukogo lehemüügipunktin, Tartost saa lehte osta Postimajast keskliinan. Viil om leht müügil Seto Talomuuseumin Verskan, Obinitsa Turismiinfopunktin, Karula Rahvuspargin ni Võro Instituudin.

Kuis lehte lukõq? y-täht` tulõ lukõq õ (vinne keele muudu) ja q märk` mitmust ja muud. Näütüses: mina vai lühembält maq, mitu pinni ehk piniq.
 

Reklaamitelehvooniq

079 91 435
056 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


«Pääle vahtsõ kiräviisi om minno taa nn võro as`a mant veidüq minemä hiidütänü taasama «as`a» õigõq virril ärkasutamine üte kamba isikligu ratsahobõsõna.»

Kiränik Lõhmusõ Aivo VT kultuurilisan Viruskundra võro as`a kotsilõ

 

SEO KUU


7. Ugala etendüs «Pygmalion» Põlva Kultuurikeskusõn kell 19

10. Kandlõ kultuurimaja aastapääväpido

10. Marditrall` Tsolgo rahvamajan

10. Suur` Mardipido Haani rahvamajan

10. novvembrini om Seto Talumuuseumih Verskah hällüpäävänätäl` –
piletirahha ei võeta, vallalõ kell 11-16 

11. Põlv`kundõ päiv Lasva vallamajan

11. Koorifestivaal` Regina Soka mälestüses Põlva Kultuurikeskusõn

11. Nahtsipühiq Meremäel. Kl 15 jumalateen`stüs Serga tsässonah ja
kell 16 iloõdak Meremäe vallamaja saalih

12. Võro Harrastustiatri mäng Pentti Saarikoski tükkü «Kauri põld» Kandlõn
kell 14

15. Võro Harrastustiatri mäng Pentti Saarikoski tükkü «Kauri põld» Kandlõn
kell 19

18. Mardi-Kadri mürgli Lasva rahvamajan

25. Kadripäävä tegemiseq Tsolgo rahvamaja

25. Kadrikarnõvaal` Ruusmäe rahvamajan

25. Naisi rahvatandsurühmä Tsõõr 15. hällüpääväpido Kandlõ Kultuurimajan

29. Endla etendüs «Senaator Fox» Põlva Kultuurikeskusõn kell 19