PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
KIRÄQ
KERGÜSI
INNEMBI


 

 


Kas loeti Umma Lehte?

Kullõmine näütäs, et Umma Lehte teedäs, a kiräviisi om rassõ lukõqMa ei mõistaq võro kiilt häste lukõq, a Uma Leht um peris hää mõtõq. Arva, et ku kiri olõs lihtsamp, sis loetasiq roh­kõmp. Tõsõst küllest – ku õks nii kirotõdas, sis piässi asja õigõhe tegemä. Meil käü raa­matukogon jutt iks inämbüste võro keelen. Mynõq külh pi­däva millegiperäst tuud naïa­kas, ku maq nakka [näile vas­ta] võro kiilt kynõlõma. a

Janek (29)  Vanakülä raamadukogo juhataja


Olõ püüdnü lukõq külh, a mullõ valmistasõq naaq sy­na­lõpuq õkva raskuisi ja ma ei tiiäki täpselt, kuimuudu tuud tähte sääl lõpun loetas. Ku tuud ei olõs, sys olõs kimmäle lihtsamp. Mynõq latsõq võtnu külh võro keele oppust, nuuq, kiä rohkõmp maal kääväq, kon vanavanõmbaq kynõla­sõq. Myni syna tundus näile naïakas ja nä es saanu aru, ku kynõlõsiq.

Taimi (48)  väikside latsi oppaja Võrolt

 
Maq olõ lugõnu tuud Umma Lehte, a tuud saa-i häste lukõq. Taa miiq keelega niguq ütte lähä-i. Tuu om väega tõist­muu­du. Miiq kynõlõmiq siin külän umma võro kiilt.

Issaku Volli (72) Sõrõstõst 

Olõ külh. Mullõ miildüs väega. Egä kuu taa tulõ ja maq õks ütle postimehele, et mullõ tulõ tuu leht tuvvaq. Esiq kynõlõt seod kiilt häste, a ku nakkat lugõma, kae taa, kuramus, ei tulõq vällä.

Rootsi Linda (70) Ahja vallast Ibastõst


Eiq. Koolin ei olõq võro keele oppamisest kynõld, va­na­va­nõmbaq eläse külh maal. Ni­mäq kynõlasõq külh myni­kõrd võro keelen, a esiq eiq.

Anneli (10) Väimeläst

 
Lehe vahel taa om ja om läbi kaetu ka õks. Olõ lugõda ka pruumnu, kuigi rassõ om võro kiilt lukõq, a hakkama olõ saanuq. Kiri ei häiriq, lihtsalt taht harinõmist.

Toomas(40) Vahtsõliinast