PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
KÜSÜMINE
KIRÄQ
KERGÜSI

 


         

Mälestüisirong`

Mäletägi-i maq taast (Valga-Koikkülä-Mõnistõ-Gulbene-Plavina) kitsarüüpmelisest raudtiist ja rongist süsteemi ja massinavärki – mu meenutusõq ummaq seotuq ülikoolin käümisega. Pühäpäävä õdaguspuuldõ pakiti moosipurgiq, munaq ja lihatükükene kotti ja virka Mõnistõ raudtiijaama rongi pääle. Väikese rongiga Valka ja säält «Tsaikaga» edesi Tartudõ vai Talliinna. Jaamaülemb herrä Kolga Eedu möi meile piletiq, võtt` rongi vasta ja saat` ärq. Taa ron`g oll üte kandi nuuri kokkusaamise paik. Sõit oll` pikk ja rahulik. Sõbrannaq jõudsõq süämeas`aq umavaihõl ärq pihti, Tartu tudengipiigaq visksiq silmä «tipi» nuurherrile ja vastapite.

Ütte pühäpääväõdagut mäletä ma väega selgehe. Tarõn oll` viil imä küdset lihapiirakide lõhn, olliq taliolümpiamänguq ja Antsoni Ants sõit` umma suurt olümpiasõitu. Gunnar Hololei loi sekundit ja mi kaimiq kellä, ron`g ooda-i. Saimiq iks ryymsa uudissõga rongi pääle ja tuu tuiõrd Valga poolõ. Õgan jaaman tulliq särävide näkõga puultutvaq ülikooliveleq ja -sysaraq pääle. Harglõst tull` väikenem Varje, kiä nüüd om tuntu aokiränik, Lepä kandist pikk prillega poiss – timäst om vist saanuq suurõ haigla pääarst ja tõisigi, kellega elu aig-aolt juhusligult viil kokku juhatas – tutva nägu väiku rongi päält. Rongi külh inämp olõ-i ja raudtiirüüpmeq ommaq ärq koristõduq, endä liivadsõq tsihiq omma mõtsan alalõ ja kotusõnimeq – Raudtii ja Raudsild.

A mu põlvkonna meelen om rongil tähtsä kotus ku minkalgi kodudsõl ja armsal.

Avarmaa TeaKagahiiq niiskusõmyytjat
!  

Saarõ Evar
evar@wi.werro.ee

Taa «aparaadi» om valmis meisterdänüq Hanimäe Helmut Põldõ talust Mõnistõst. Õhuniiskust näütäs pikk` kuusõoss laudasaina külge naglutõt tüvejupi külen. Ku õhk om niiskõ, tõmbas oss üles kõvõras, ku kuiv – lask hinnäst pikkä. «Aparaadi» leiutajas Helmut hennäst ei piäq: «Mu vanaesäl vanast oll` säänesama aidasaina pääl. Vanaesä oll` Põldõ mõtsavaht`.» Saina pääle ommaq märgitü ka kygõ niiskõmba ja kygõ kuivõmba õhu rekordiq. Minevä pühäbä oll` õhk septembri kottalõ seninägemäldäq kuiv.